Kuran-ı Kerim'de Huzur kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Huzur kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 32. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 203 nolu ayeti
" Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 41. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 249 nolu ayeti
" Tâlût askerlerle beraber (cihad için) ayrılınca: Biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan içmezse bendendir, dedi. İçlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan içtiler. Tâlût ve iman edenler beraberce ırmağı geçince: Bugün bizim Câlût'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur, dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlar: Nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. "

Kuran-ı Kerim 51. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 10 nolu ayeti
" Bilinmelidir ki inkâr edenlerin ne malları ne de evlâtları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. "

Kuran-ı Kerim 52. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 17 nolu ayeti
" Sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler (içindir). "

Kuran-ı Kerim 59. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 73 nolu ayeti
" Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın.» (Resûlüm!) De ki: Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Yine (onlar, kendi aralarında şöyle dediler:) «Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine, yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de (inanmayın).» De ki: Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın rahmeti geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir. "

Kuran-ı Kerim 71. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 158 nolu ayeti
" Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 95. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 103 nolu ayeti
" Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. "

Kuran-ı Kerim 104. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 172 nolu ayeti
" Ne Mesîh ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. O'na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır. "

Kuran-ı Kerim 123. sayfasında bulunan,Maide süresinin 96 nolu ayeti
" Hem size hem de yolculara fayda olmak üzere (faydalanmanız için) deniz avı yapmak ve onu yemek size helâl kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. "

Kuran-ı Kerim 130. sayfasında bulunan,En'am süresinin 30 nolu ayeti
" Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen! Allah: Bu (yeniden dirilme olayı), hak değil miymiş? diyecek. Onlar da «Rabbimize andolsun ki evet!» diyecekler. Allah da, Öyle ise inkâr ettiğinizden dolayı azabı tadın! diyecek. "

Kuran-ı Kerim 130. sayfasında bulunan,En'am süresinin 31 nolu ayeti
" Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara Kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar, günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki: «Dünyada iyi amelleri terketmemizden dolayı vah bize!» Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür! "

Kuran-ı Kerim 131. sayfasında bulunan,En'am süresinin 38 nolu ayeti
" Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. "

Kuran-ı Kerim 132. sayfasında bulunan,En'am süresinin 51 nolu ayeti
" Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar. "

Kuran-ı Kerim 135. sayfasında bulunan,En'am süresinin 72 nolu ayeti
" «Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun» (diye de emredildik). O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. "

Kuran-ı Kerim 148. sayfasında bulunan,En'am süresinin 154 nolu ayeti
" Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik. Umulur ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler. "

Kuran-ı Kerim 174. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 189 nolu ayeti
" Sizi bir tek candan (Âdem'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva'yı) yaratan O'dur. Eşi ile (birleşince) eşi hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı). Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, Rableri Allah'a: Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız, diye dua ettiler. "

Kuran-ı Kerim 178. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 24 nolu ayeti
" Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resûlüne uyun. Ve bilin ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 208. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 7,8 nolu ayeti
" Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve âyetlerimizden gafil olanlar yok mu, işte onların, kazanmakta oldukları (günahlar) yüzünden varacakları yer, ateştir! "

Kuran-ı Kerim 213. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 45 nolu ayeti
" Allah’ın onları, sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdi. "

Kuran-ı Kerim 241. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 58 nolu ayeti
" Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler, (Yusuf) onları tanıdı, onlar onu tanımıyorlardı. "

Kuran-ı Kerim 251. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 28 nolu ayeti
" Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. "

Kuran-ı Kerim 257. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 21 nolu ayeti
" (Kıyamet gününde) hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki: «Biz sizin tâbilerinizdik. Şimdi siz, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?» Onlar da diyecekler ki: «(Ne yapalım) Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur.» "

Kuran-ı Kerim 260. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 48 nolu ayeti
" Yer başka bir yer, gökler de (başka gökler) haline getirildiği, (insanlar) bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir). "

Kuran-ı Kerim 275. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 80 nolu ayeti
" Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı ve sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse konaklama gününüzde, kolayca taşıyacağınız evler; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (faydalanacağınız) bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi. "

Kuran-ı Kerim 279. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 112 nolu ayeti
" Allah, (ibret için) bir ülkeyi örnek verdi: Bu ülke güvenli, huzurlu idi; ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. "

Kuran-ı Kerim 297. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 36 nolu ayeti
" «Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem, hiç şüphem yok ki, (orada) bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum.» "

Kuran-ı Kerim 298. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 48 nolu ayeti
" Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır: Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Oysa size vâdedilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız, değil mi? "

Kuran-ı Kerim 306. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 38 nolu ayeti
" Onlar, bizim huzurumuza çıkacakları gün (başlarına gelecek olanları) ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler (bir görsen)! Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 310. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 85,86,87 nolu ayeti
" Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir. "

Kuran-ı Kerim 310. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 95 nolu ayeti
" Bunların hepsi de kıyamet gününde O'nun huzuruna tek başına (yapayalnız) gelecektir. "

Kuran-ı Kerim 322. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 19 nolu ayeti
" Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. "

Kuran-ı Kerim 337. sayfasında bulunan,Hac süresinin 54 nolu ayeti
" Bir de, kendilerine ilim verilenler, onun (Kur'an'ın) hakikaten Rabbin tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar, bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir yola yöneltir. "

Kuran-ı Kerim 346. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 79 nolu ayeti
" Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun huzurunda toplanacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 348. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 115 nolu ayeti
" Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? "

Kuran-ı Kerim 358. sayfasında bulunan,Nur süresinin 64 nolu ayeti
" Bilmiş olun ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O, sizin ne yolda olduğunuzu iyi bilir. İnsanlar O'nun huzuruna döndürüldükleri gün yapmış olduklarını onlara hemen bildirir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. "

Kuran-ı Kerim 361. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 24 nolu ayeti
" O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir. "

Kuran-ı Kerim 376. sayfasında bulunan,Neml süresinin 10 nolu ayeti
" Asânı at! Musa (asâyı atıp) onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. (Kendisine dedik ki): Ey Musa! Korkma; çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. "

Kuran-ı Kerim 392. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 61 nolu ayeti
" Şu halde, kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz kimse -ki ona mutlaka kavuşacaktır-, (sırf) dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet gününde (azap için) huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? "

Kuran-ı Kerim 415. sayfasında bulunan,Secde süresinin 12 nolu ayeti
" O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen! "

Kuran-ı Kerim 430. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 23 nolu ayeti
" Allah'ın huzurunda, kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefâati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince: Rabbiniz ne buyurdu? derler. Onlar da: Hak olanı buyurdu, derler. O, yücedir, büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 430. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 31 nolu ayeti
" Kâfir olanlar dediler ki: Biz hiçbir zaman bu Kur'an'a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız. Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen! Zayıf sayılanlar, büyüklük taslayanlara: Siz olmasaydınız, elbette biz inanan insanlar olurduk, derler. "

Kuran-ı Kerim 431. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 37 nolu ayeti
" Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlâtlarınız. İman edip iyi amelde bulunanlar müstesna; onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükâfat vardır. Onlar (cennet) odalarında güven içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 442. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 53 nolu ayeti
" Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. "

Kuran-ı Kerim 460. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 31 nolu ayeti
" Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 514. sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 3 nolu ayeti
" Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. "

Kuran-ı Kerim 518. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 28 nolu ayeti
" O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı göndermiştim! "

Kuran-ı Kerim 518. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 29 nolu ayeti
" Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 54,55 nolu ayeti
" Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 46 nolu ayeti
" Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. "

Kuran-ı Kerim 542. sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 9 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvâyı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. "

Kuran-ı Kerim 562. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 24 nolu ayeti
" De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 566. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 18 nolu ayeti
" (Ey insanlar!) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz. "

Kuran-ı Kerim 576. sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 12 nolu ayeti
" O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. "

Kuran-ı Kerim 577. sayfasında bulunan,Kıyame süresinin 30 nolu ayeti
" İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur. "

Kuran-ı Kerim 580. sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 48 nolu ayeti
" Onlar, kendilerine: «Allah'ın huzurunda eğilin!» denildiği vakit eğilmezler. "

Kuran-ı Kerim 587. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 4,5,6 nolu ayeti
" Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. "

Kuran-ı Kerim 593. sayfasında bulunan,Fecr süresinin 27,28,29,30 nolu ayeti
" Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir! "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.