İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla işlem testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi sonra yapılır? A) Üslü ifadeler B) Çarpma-bölme işlemi Soruyu cevapla

2. soru Çıkarma ile bölme aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru İç içe parantezli ifadelerde önce en dıştaki parantezden işleme başlanır
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru ( 237 + 524 ) . 12 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru ( 46 - 18 ) . 34 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru 3 . 8 - 5 . 2 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru 21 + 42 ÷ 7 - 4 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru ( 54 - 49 ) ÷ 43 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru ( 59 + 69 ) ÷ 8 + 12 . ( 17 - 6 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 40 ÷ 4 . 5 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 120 ÷ [3 . (9 - 4)] işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 95 ÷ 5 . A = 665 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru ( A - 18 ) . 7 = 63 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru ( 8 - 5 ) . 4a = 768 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru A . 8 - 7 . 4 = 12 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 13 + A ÷ 8 - 6 = 22 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru Ahmet bu hafta bir gün 10 sayfa kalan günlerde sekizer sayfa , İsa ise bu hafta hergün altışar sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Ahmet ile İsa'nın bu hafta toplam okuduğu sayfa sayısını hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 + 8 - 6 B) 10 + 7.8 - 6 C) 10 + 8 - 6.7 D) 10 + 6.8 - 7.6 Soruyu cevapla

18. soru 🏃
Zekeriya bir koşuda her dakikada 200 metre olmak üzere 18 dakika koştu ve koşması gereken 3400 metre kaldı.
Zekeriya'nın katıldığı koşunun kaç metre olduğunu hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (200 + 3400).18 B) (3400 - 200).18 C) 200.18 + 3400 D) 200 + 18.3400 Soruyu cevapla

19. soru 19 Mayıs törenine 200 öğrenci katıldı.Katılanların yarısı erkektir.Hazırlanan bayraklar sadece erkek öğrencilerin her birine üçer tane olacak şekilde verilecekti ama son öğrenciye sadece 2 bayrak verilebildi.Diğer tüm erkek öğrencilere üçer tane verildi.
Buna göre hazırlanan tüm bayrakların sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200÷2.3 - 2 B) 200÷2.3 + 2 C) 200÷2.3 - 1 D) 200÷2.3 + 1 Soruyu cevapla

20. soru 270 kg şekeri olan bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 5 müşteri yararlanmıştır.Başka şeker satışı yapmayan markette kalan şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (270 - 10 ) + 2.5 B) 270 - 2 + 10.5 C) 270 - (10 + 2).5 D) 270 - 10 + 2.5 Soruyu cevapla

21. soru Bir marketteki 13 kolinin herbirinde 15 kutu ve her kutuda 4 sarı , 8 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 135 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13.15.4 + 8 + 135 B) 13.15.4 + 8 - 135 C) 13.15.(4 + 8) - 135 D) 13.15.(4 + 8) + 135 Soruyu cevapla

22. soru 6 ? 4 ? 20 ? 5 = 20 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) + , . , ÷ B) - , . , ÷ C) . , + , ÷ D) . , - , ÷ Soruyu cevapla

23. soru 6 + 3 . 9 - 6 ÷ 2 işleminin sonucun 78 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 6 + 3 B) 3 . 9 C) 9 - 6 D) 6 ÷ 2 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları