İki doğal sayının aralarında asal olması testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki doğal sayıyı kalansız bölen 1 sayısından başka bir doğal sayı yoksa bu iki aralarında asal sayılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Yanlış B) Doğru Soruyu cevapla

2. soru 10 ile 25 sayıları aralarında asal sayılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Yanlış B) Doğru Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sayılar aralarında asal sayılardır? A) 8 , 22 B) 5 , 30 C) 12 , 25 D) 13 , 26 Soruyu cevapla

4. soru M sayısı ile 75 sayısı aralarında asal sayılardır.
Buna göre D aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 30 B) 40 C) 42 D) 32 Soruyu cevapla

5. soru 152 sayısı ile A sayısı aralarında asal iki sayıdır.
Buna göre A sayısı aşağıdaki hangi sayıya kalansız bölünemez?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 Soruyu cevapla

6. soru a ve b doğal sayıları aralarında asal sayılardır.
ab = 1228 olduğuna göre b kaçtır?
Soruyu cevapla

7. soru ( c - 2 ) ve ( d + 1 ) doğal sayıları aralarında asal sayılardır.

c - 2 d + 1 = 2421 olduğuna göre c kaçtır?
Soruyu cevapla

8. soru p = 23 . 33 . 52
r = 34 . 73
p ve r sayıları aralarında asal sayılar mıdır?
A) Aralarında asaldır B) Aralarında asal değildir Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları