İki doğal sayının aralarında asal olması testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki doğal sayıyı kalansız bölen 1 sayısından başka bir doğal sayı yoksa bu iki aralarında asal sayılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Yanlış B) Doğru Cevabını kontrol et

2. soru 10 ile 25 sayıları aralarında asal sayılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Yanlış B) Doğru Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sayılar aralarında asal sayılardır? A) 8 , 22 B) 5 , 30 C) 12 , 25 D) 13 , 26 Cevabını kontrol et

4. soru M sayısı ile 75 sayısı aralarında asal sayılardır.
Buna göre D aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 30 B) 40 C) 42 D) 32 Cevabını kontrol et

5. soru 152 sayısı ile A sayısı aralarında asal iki sayıdır.
Buna göre A sayısı aşağıdaki hangi sayıya kalansız bölünemez?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 Cevabını kontrol et

6. soru a ve b doğal sayıları aralarında asal sayılardır.
ab = 1228 olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et

7. soru ( c - 2 ) ve ( d + 1 ) doğal sayıları aralarında asal sayılardır.

c - 2 d + 1 = 2421 olduğuna göre c kaçtır?
Cevabını kontrol et

8. soru p = 23 . 33 . 52
r = 34 . 73
p ve r sayıları aralarında asal sayılar mıdır?
A) Aralarında asaldır B) Aralarında asal değildir Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.