İkili sütun grafiği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 🏃 3 6 9 12 15 18 21 Cuma Cumartesi Pazar Koştuğu mesafe ( km ) Gün İsa Nuh Grafik:Koşulan mesafeler
Son üç günde İsa ile Nuh'un koştuğu mesafelere ait ikili dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Nuh üç günde kaç kilometre koşmuştur?
Soruyu cevapla

2. soru 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Matematik Türkçe Öğrenci Not Elif Zeynep Ayşe Grafik:Öğrenci notları
Üç arkadaşın matematik ve Türkçe sınavlarıdan aldıkları notlara ilişkin ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Ayşe'nin matematik notu Türkçe notundan ne kadar azdır?
Soruyu cevapla

3. soru 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000 14 000 Salı Çarşamba Perşembe Satış miktarı ( TL ) Gün Meyve Sebze Grafik:Satılan sebze meyveler
Son üç günde markette yapılan meyve sebze satışa ait ikili dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre en fazla sebze satılan günde ne kadar meyve satılmıştır?
A) 6000 B) 8000 C) 10 000 D) 12 000 Soruyu cevapla

4. soru Süleyman Davut 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Gün Mesafe Pazar Cuma Salı Grafik:Araba kullanma
Davut ile Süleyman'ın son üç günde araba kullandığı mesafeye ilişkin ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Davut'un en fazla araba kullandığı gün Süleyman kaç kilometre araba kullanmıştır?
Soruyu cevapla

5. soru 1000 3000 5000 7000 9000 Bekir Bünyamin 2016 2017 2018 Yıl Zekat ( TL ) Grafik:Zekat miktarları
Bekir ile Bünyamin'in son üç yılda verdiği zekat miktarı ile alakalı ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 2017 yılında Bekir Bünyamin'den ne kadar az zekat vermiştir?
Soruyu cevapla

6. soru 150 300 450 600 750 900 1050 Cep Laptop Tablet Fiyat( TL ) Ürün Alış Satış Grafik:Alış satış fiyatları
Yukarıdaki ikili dikey sütun grafiğine göre bugün 5 tane laptop satan mağaza ne kadar kâr elde etmiştir?
Soruyu cevapla

7. soru 1000 3000 5000 7000 9000 Gider Gelir Şubat Mart Nisan Ay Miktar ( TL ) Grafik:Aylık gelir gider miktarları
Bir şirketin son üç aydaki gelir gideri ile alakalı ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre en fazla gelir elde edildiği ayda ne kadar gider yapılmıştır?
Soruyu cevapla

8. soru 4 8 12 16 20 24 28 Altın Gümüş Bronz Adet Madalya Rusya Türkiye Grafik:Madalya durumu
Yukarıdaki ikili dikey sütun grafiğine göre Türkiye Rusya'dan kaç tane madalya fazla kazanmıştır?
Soruyu cevapla

9. soru 40 80 120 160 200 240 280 320 360 İbrahim Ahmet Şubat Mart Nisan Ay Sayfa
Ahmet ile İbrahim'in son üç ayda okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) ile alakalı ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Üç aylık sürede İbrahim'in en fazla meal okuduğu ayda okuduğu sayfa sayısı , Ahmet'in en fazla meal okuduğu ayda okuduğu sayfa sayısından kaç sayfa daha azdır?
Soruyu cevapla

10. soru 4 8 12 16 20 24 28 Matematik Türkçe İngilizce Adet Sınav Yanlış Doğru
Meryem'in girdiği üç sınavda verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına ilişkin ikili dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Meryem sınavlardaki tüm soruları cevapladığına göre matematik sınavındaki toplam soru sayısı Türkçe sınavındaki toplam soru sayısından kaç soru fazladır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları