Kuran-ı Kerim'de İnkâr edenler kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de İnkâr edenler kelimeleri bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 7. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 41 nolu ayeti
" Elinizdekini (Tevrat'ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin. Sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılık ile satmayın, yalnız benden (benim azabımdan) korkun. "

Kuran-ı Kerim 42. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 254 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir. "

Kuran-ı Kerim 43. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 257 nolu ayeti
" Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. "

Kuran-ı Kerim 50. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 3,4 nolu ayeti
" (Resûlüm!) O, sana Kitab'ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş; daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki, Allah'ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 51. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 10 nolu ayeti
" Bilinmelidir ki inkâr edenlerin ne malları ne de evlâtları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. "

Kuran-ı Kerim 51. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 12 nolu ayeti
" (Resûlüm!) İnkâr edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir! "

Kuran-ı Kerim 52. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 19 nolu ayeti
" Allah nezdinde hak din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. "

Kuran-ı Kerim 52. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 21 nolu ayeti
" Allah'ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı müjdele! "

Kuran-ı Kerim 57. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 55 nolu ayeti
" Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. "

Kuran-ı Kerim 57. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 56 nolu ayeti
" İnkâr edenler var ya, onları dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım; onların hiç yardımcıları da olmayacak. "

Kuran-ı Kerim 65. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 116 nolu ayeti
" İnkâr edenler var ya, onların malları da evlâtları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar, cehennemliklerdir; onlar orada ebedî kalacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 70. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 156 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Sizler, inkâr edenler ve yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında: «Eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi» diyenler gibi olmayın. Allah bu kanaatı onların kalplerine (kaybettikleri yakınları için onulmaz) bir hasret (yarası) olarak koydu. Canı veren de alan da Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görür. "

Kuran-ı Kerim 73. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 178 nolu ayeti
" İnkâr edenler sanmasınlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 87. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 56 nolu ayeti
" Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız; onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar! Allah daima üstün ve hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 99. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 137 nolu ayeti
" İman edip sonra inkâr edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkâr edenleri, sonra da inkârlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir. "

Kuran-ı Kerim 101. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 150 nolu ayeti
" Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip «Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız» diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu; "

Kuran-ı Kerim 120. sayfasında bulunan,Maide süresinin 80 nolu ayeti
" Onlardan çoğunun, inkâr edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için (ahiret hayatları için) önceden hazırladığı şey ne kötüdür: Allah onlara gazabetmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar! "

Kuran-ı Kerim 125. sayfasında bulunan,Maide süresinin 110 nolu ayeti
" Allah o zaman şöyle diyecek: «Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrail) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim; kendilerine apaçık deliller (mucizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler, «Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir» demişlerdi. "

Kuran-ı Kerim 155. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 45 nolu ayeti
" Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkâr edenlerdir. "

Kuran-ı Kerim 159. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 76 nolu ayeti
" Büyüklük taslayanlar dediler ki: «Biz de sizin inandığınızı inkâr edenleriz.» "

Kuran-ı Kerim 180. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 36 nolu ayeti
" Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 180. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 38 nolu ayeti
" İnkâr edenlere, (sana düşmanlıktan) vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Yok geri dönerlerse kendilerinden öncekilerin hali gözlerinin önündedir! "

Kuran-ı Kerim 183. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 59 nolu ayeti
" İnkâr edenler yakayı kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar (bizi) âciz bırakamazlar. "

Kuran-ı Kerim 222. sayfasında bulunan,Hud süresinin 19 nolu ayeti
" Onlar, (insanları) Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Ahireti inkâr edenler de onlardır. "

Kuran-ı Kerim 238. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 37 nolu ayeti
" (Yusuf) dedi ki: Size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkâr edenlerin kendileridir. "

Kuran-ı Kerim 248. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 5 nolu ayeti
" (Resûlüm! Kâfirlerin seni yalanlamalarına) şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların: «Biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız?» demeleridir. İşte onlar, Rablerini inkâr edenlerdir; işte onlar (kıyamet gününde) boyunlarında tasmalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacaklardır! "

Kuran-ı Kerim 252. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 31 nolu ayeti
" Eğer okunan bir Kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı, yahut onunla ölüler konuşturulsaydı (o Kitap yine bu Kur'an olacaktı). Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler hâla bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? Allah'ın vâdi gelinceye kadar inkâr edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir belâ gelmeye devam edecek veya o belâ evlerinin yakınına inecek. Allah, vâdinden asla dönmez. "

Kuran-ı Kerim 252. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 32 nolu ayeti
" Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi de ben inkâr edenlere mühlet verdim, sonra da onları yakaladım. (Görseydin ki) azabım nasılmış! "

Kuran-ı Kerim 252. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 33 nolu ayeti
" Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, (hiç böyle yapamayan gibi olur mu?). Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki: «Onlara ad verin (onlar necidir?). Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz?» Doğrusu inkâr edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. "

Kuran-ı Kerim 256. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 18 nolu ayeti
" Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur. "

Kuran-ı Kerim 261. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 2 nolu ayeti
" İnkâr edenler zaman zaman, keşke biz de müslüman olsaydık, diye arzu ederler. "

Kuran-ı Kerim 270. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 36 nolu ayeti
" Andolsun ki biz, «Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının» diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur! "

Kuran-ı Kerim 309. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 73 nolu ayeti
" Kendilerine âyetlerimiz ayan beyan okunduğu zaman inkâr edenler, iman edenlere: İki topluluktan hangisinin (hangimizin) mevki ve makamı daha iyi, meclis ve topluluğu daha güzeldir? dediler. "

Kuran-ı Kerim 323. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 30 nolu ayeti
" İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı? "

Kuran-ı Kerim 324. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 36 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Kâfirler seni gördükleri zaman: «Sizin ilâhlarınızı diline dolayan bu mu?» diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar, çok esirgeyici Allah'ın Kitabını inkâr edenlerin ta kendileridir. "

Kuran-ı Kerim 324. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 39 nolu ayeti
" İnkâr edenler, yüzlerinden ve sırtlarından (saran) ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilmeyeceği zamanı bir bilselerdi! "

Kuran-ı Kerim 329. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 97 nolu ayeti
" Ve gerçek vaad (ölüm, kıyamet) yaklaşınca, birden, inkâr edenlerin gözleri donakalır! «Yazıklar olsun bize! (derler), gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz; hatta biz zalim kimselermişiz.» "

Kuran-ı Kerim 333. sayfasında bulunan,Hac süresinin 19 nolu ayeti
" Şu iki gurup, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır: İmdi, inkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir! "

Kuran-ı Kerim 334. sayfasında bulunan,Hac süresinin 25 nolu ayeti
" İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız. "

Kuran-ı Kerim 337. sayfasında bulunan,Hac süresinin 55 nolu ayeti
" İnkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelinceye, yahut da (kendileri için hayır yönünden) kısır bir günün azabı gelinceye kadar onun (Kur'an) hakkında hep şüphe içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 354. sayfasında bulunan,Nur süresinin 39 nolu ayeti
" İnkâr edenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susayan onu su zanneder; nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanıbaşında da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah'ı bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. "

Kuran-ı Kerim 356. sayfasında bulunan,Nur süresinin 57 nolu ayeti
" İnkâr edenlerin, yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacaklarını sanmayasın! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeri! "

Kuran-ı Kerim 359. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 4 nolu ayeti
" İnkâr edenler: Bu (Kur'an), olsa olsa onun (Muhammed'in) uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümre de bu hususta kendisine yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. "

Kuran-ı Kerim 359. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 11 nolu ayeti
" Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık. "

Kuran-ı Kerim 361. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 32 nolu ayeti
" İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk. "

Kuran-ı Kerim 397. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 23 nolu ayeti
" Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler -işte onlar- benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 401. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 52 nolu ayeti
" De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Bâtıla inanıp Allah'ı inkâr edenler (var ya), işte ziyana uğrayacaklar onlardır. "

Kuran-ı Kerim 405. sayfasında bulunan,Rum süresinin 16 nolu ayeti
" İnkâr edenler, âyetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlar ise, işte onlar azapla yüzyüze bırakılacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 420. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 25 nolu ayeti
" Allah, o inkâr edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah(ın yardımı) savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. "

Kuran-ı Kerim 431. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 33 nolu ayeti
" Zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara: Hayır! Gece gündüz (işiniz) tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah'ı inkâr etmemizi, O'na ortaklar koşmamızı bize emrederdiniz, derler. Artık azabı gördüklerinde, için için yanarlar; biz de o inkâr edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta oldukları günahları yüzünden cezalandırılırlar. "

Kuran-ı Kerim 432. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 43 nolu ayeti
" Onlara apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki: Bu, sizi babalarınızın taptığı (putlardan) çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Ve yine bu (Kur'an) da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Hak kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler de: Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, dediler. "

Kuran-ı Kerim 434. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 7 nolu ayeti
" İnkâr edenler için şüphesiz çetin bir azap var, iman edip iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. "

Kuran-ı Kerim 436. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 26 nolu ayeti
" Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu! "

Kuran-ı Kerim 437. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 36 nolu ayeti
" İnkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. "

Kuran-ı Kerim 454. sayfasında bulunan,Sad süresinin 27 nolu ayeti
" Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr edenlerin ateşteki haline! "

Kuran-ı Kerim 464. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 63 nolu ayeti
" Göklerin ve yerin anahtarları (mutlak hükümranlığı) O'nundur. Allah'ın âyetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. "

Kuran-ı Kerim 466. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 4 nolu ayeti
" İnkâr edenler müstesna, hiç kimse Allah'ın âyetleri hakkında tartışmaz. Onların şehirlerde (rahatlıkla) gezip dolaşması seni aldatmasın. "

Kuran-ı Kerim 466. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 6 nolu ayeti
" İnkâr edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti. "

Kuran-ı Kerim 467. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 10 nolu ayeti
" İnkâr edenlere şöyle seslenilir: Allah'ın gazabı, sizin kendinize olan kızgınlıktan elbette daha ağırdır. Zira siz imana davet ediliyor, fakat inkâr ediyordunuz. "

Kuran-ı Kerim 473. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 63 nolu ayeti
" Allah'ın âyetlerini inatla inkâr edenler işte (haktan) böyle döndürülür. "

Kuran-ı Kerim 476. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 7 nolu ayeti
" Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır. "

Kuran-ı Kerim 478. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 26 nolu ayeti
" İnkâr edenler: Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, dediler. "

Kuran-ı Kerim 478. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 27 nolu ayeti
" O inkâr edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. "

Kuran-ı Kerim 480. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 41 nolu ayeti
" Kendilerine Kitap geldiğinde onu inkâr edenler (şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır). Halbuki o, eşsiz bir kitaptır. "

Kuran-ı Kerim 481. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 50 nolu ayeti
" Andolsun ki, kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak: Bu, benim hakkımdır, kıyametin kopacağını sanmıyorum, Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak O'nun katında benim için daha güzel şeyler vardır, der. Biz, inkâr edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. "

Kuran-ı Kerim 490. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 33 nolu ayeti
" Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahmân'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. "

Kuran-ı Kerim 498. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 11 nolu ayeti
" İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en kötüsünden, elem verici bir azap vardır. "

Kuran-ı Kerim 500. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 31 nolu ayeti
" Ama inkâr edenlere gelince onlara: Âyetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz, değil mi? denilir. "

Kuran-ı Kerim 501. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 3 nolu ayeti
" Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. İnkâr edenler, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. "

Kuran-ı Kerim 502. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 7 nolu ayeti
" Âyetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman hakikat kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler: «Bu, apaçık bir büyüdür» dediler. "

Kuran-ı Kerim 502. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 11 nolu ayeti
" İnkâr edenler, iman edenler hakkında dediler ki: «Bu iş bir hayır olsaydı, onlar bizi geçemezlerdi.» Fakat onlar bununla doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için «Bu eski bir yalandır» diyecekler. "

Kuran-ı Kerim 503. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 20 nolu ayeti
" İnkâr edenler ateşe arzolunacakları gün (onlara şöyle denir): Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz! "

Kuran-ı Kerim 505. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 34 nolu ayeti
" İnkâr edenlere, ateşe sunulacakları gün: Nasıl, bu gerçek değil miymiş? denildiğinde: Evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş, derler. Allah: Öyleyse inkâr etmenizden dolayı azabı tadın! der. "

Kuran-ı Kerim 506. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 1 nolu ayeti
" İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır. "

Kuran-ı Kerim 506. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 3 nolu ayeti
" Bunun sebebi, inkâr edenlerin bâtıla uymaları, inananların da Rablerinden gelen hakka uymuş olmalarıdır. İşte böylece Allah, insanlara kendilerinden misallerini anlatır. "

Kuran-ı Kerim 506. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 4 nolu ayeti
" (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (esir alın). Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. "

Kuran-ı Kerim 506. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 8 nolu ayeti
" İnkâr edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. "

Kuran-ı Kerim 507. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 12 nolu ayeti
" Muhakkak ki Allah, inanıp iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar; inkâr edenler ise (dünyadan) faydalanırlar, hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir. "

Kuran-ı Kerim 509. sayfasında bulunan,Muhammed süresinin 32 nolu ayeti
" İnkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. "

Kuran-ı Kerim 513. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 25 nolu ayeti
" Onlar, inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını menedenlerdir. Eğer (Mekke'de) kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı (Allah savaşı önlemezdi). Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. "

Kuran-ı Kerim 513. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 26 nolu ayeti
" O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi, onların takvâ sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 524. sayfasında bulunan,Tur süresinin 42 nolu ayeti
" Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, inkâr edenlerdir. "

Kuran-ı Kerim 538. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 15 nolu ayeti
" Bugün artık ne sizden ne de inkâr edenlerden bedel kabul edilir, varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir dönüş yeridir! "

Kuran-ı Kerim 544. sayfasında bulunan,Haşr süresinin 2 nolu ayeti
" Ehl-i kitaptan inkâr edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah (O'nun azabı), onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O, yüreklerine korku düşürdü; öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! İbret alın. "

Kuran-ı Kerim 548. sayfasında bulunan,Mümtehine süresinin 5 nolu ayeti
" Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 5 nolu ayeti
" Daha önce inkâr edenlerin haberi size ulaşmadı mı? İşte onlar (dünyada) yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için acı bir azap da vardır. "

Kuran-ı Kerim 555. sayfasında bulunan,Teğabün süresinin 7 nolu ayeti
" İnkâr edenler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki: Hayır! Rabbime andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu, Allah'a göre kolaydır. "

Kuran-ı Kerim 560. sayfasında bulunan,Tahrim süresinin 10 nolu ayeti
" Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin! denildi. "

Kuran-ı Kerim 561. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 6 nolu ayeti
" Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür! "

Kuran-ı Kerim 563. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 27 nolu ayeti
" Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir. "

Kuran-ı Kerim 565. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 51 nolu ayeti
" O inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) «Hiç şüphe yok o bir delidir» derler. "

Kuran-ı Kerim 594. sayfasında bulunan,Beled süresinin 19,20 nolu ayeti
" Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.