Kalansız bölünebilme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayının rakamlarının toplamı ... ve katları ise bu sayı .. sayısına kalansız bölünebilir.
Yukarıdaki ifadede noktalı kısımlara hangi sayı yazılamaz?
A) 2 B) 3 C) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 6000'den büyük , beşe kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru 250 den küçük dörde kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 10d2 sayısının dörde kalansız bölünebilmesi için d yerine 0 , 2 , 4 , 6 ve 8 rakamları yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 660'dan büyük , üçe kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 900'den küçük , ikiye kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 10 000 den küçük ona kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 550 den büyük altıya kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 9c8 sayısında c yerine hangi rakamı yazarsak yazalım hiçbir zaman beşe kalansız bölünemez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 50'den küçük , dokuza kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.