Kalansız bölünebilme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayının birler basamağındaki rakam 0 ise bu sayı .. sayısına kalansız bölünebilir.
Yukarıdaki ifadede noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) 2 B) 3 C) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 770 den küçük üçe kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 390'dan büyük , ikiye kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru 5000'den küçük , beşe kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 7a8 sayısının iki sayısına kalansız bölünebilmesi için a rakamının yerine herhangi bir rakam yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru 500'den büyük , dörde kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 1000'den büyük , ona kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru 440'dan küçük , altıya kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru 100'den büyük , dokuza kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 9b25 sayısının üç sayısına kalansız bölünebilmesi b yerine 2 , 5 ve 8 rakamları yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.