Kuran-ı Kerim'de Kapı kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Kapı kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 9. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 58 nolu ayeti
" (İsrailoğullarına:) Bu kasabaya girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yeyin, kapısından eğilerek girin, (girerken) «Hıtta!» (Yâ Rabbi bizi affet) deyin ki, sizin hatalarınızı bağışlayalım; zira biz, iyi davrananlara (karşılığını) fazlasıyla vereceğiz, demiştik. "

Kuran-ı Kerim 29. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 189 nolu ayeti
" Sana, hilâl şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İyi davranış, asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lâkin iyi davranış, korunan (ve ölçülü giden) kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarından girin, Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz. "

Kuran-ı Kerim 101. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 154 nolu ayeti
" Söz vermeleri (ni takviye) için Tûr'u başlarına diktik de onlara, «Baş eğerek kapıdan girin» dedik, «Cumartesi günü sınırı aşmayın» dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. "

Kuran-ı Kerim 110. sayfasında bulunan,Maide süresinin 23 nolu ayeti
" Korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufda bulunduğu iki kişi şöyle dedi: Onların üzerine kapıdan girin; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. "

Kuran-ı Kerim 131. sayfasında bulunan,En'am süresinin 44 nolu ayeti
" Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında, (indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp) üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık, birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. "

Kuran-ı Kerim 154. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 40 nolu ayeti
" Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız! "

Kuran-ı Kerim 162. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 96 nolu ayeti
" O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar ve (günahtan) sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. "

Kuran-ı Kerim 170. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 161 nolu ayeti
" Onlara denildi ki: Şu şehirde (Kudüs'te) yerleşin, ondan (nimetlerinden) dilediğiniz gibi yeyin, «bağışlanmak istiyoruz» deyin ve kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanımızı daha da artıracağız. "

Kuran-ı Kerim 237. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 23 nolu ayeti
" Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı ve «Haydi gel!» dedi. O da «(Hâşâ), Allah'a sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz!» dedi. "

Kuran-ı Kerim 237. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 25 nolu ayeti
" İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki: Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası, zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir! "

Kuran-ı Kerim 242. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 67 nolu ayeti
" Sonra şöyle dedi: Oğullarım! (Şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan (gelecek) hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. (Onun için) ben yalnız O'na dayandım. Tevekkül edenler yalnız O'na dayansınlar. "

Kuran-ı Kerim 251. sayfasında bulunan,Ra'd süresinin 23 nolu ayeti
" (O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 261. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 14,15 nolu ayeti
" Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de «Gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır» derler. "

Kuran-ı Kerim 263. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 44 nolu ayeti
" Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. "

Kuran-ı Kerim 269. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 29 nolu ayeti
" «O halde, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!» "

Kuran-ı Kerim 346. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 77 nolu ayeti
" En nihayet üzerlerine, azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman, bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır! "

Kuran-ı Kerim 455. sayfasında bulunan,Sad süresinin 50 nolu ayeti
" Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır. "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 71 nolu ayeti
" O küfredenler, bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi? derler. «Evet geldi» derler ama, azap sözü kâfirlerin üzerine hak olmuştur. "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 72 nolu ayeti
" Onlara: İçinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü! denilir. "

Kuran-ı Kerim 465. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 73 nolu ayeti
" Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya, derler. "

Kuran-ı Kerim 474. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 76 nolu ayeti
" İçinde ebedî kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir! "

Kuran-ı Kerim 491. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 34 nolu ayeti
" Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da (hep gümüşten yapardık). "

Kuran-ı Kerim 528. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 11 nolu ayeti
" Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. "

Kuran-ı Kerim 565. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 4 nolu ayeti
" Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı. "

Kuran-ı Kerim 581. sayfasında bulunan,Nebe süresinin 19 nolu ayeti
" Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur; "

Kuran-ı Kerim 594. sayfasında bulunan,Beled süresinin 19,20 nolu ayeti
" Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. "

Kuran-ı Kerim 600. sayfasında bulunan,Kari'a süresinin 1,2,3 nolu ayeti
" Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.