Kareköklü ifadeyi kök dışına içine alma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 27 = a3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru 55= a olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi en büyüktür? A) 228 B) 313 C) 48 D) 55 Cevabını kontrol et

4. soru a ve b doğal sayılardır.
432=a b olduğuna göre b en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

5. soru a ve b pozitif tam sayılardır.
Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi a . b45 ifadesine eşit değildir?
A) a.ba . b23 B) a2b5 C) b2a4 D) a.b2a . b2 Cevabını kontrol et

6. soru 360 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir? A) 6 B) 10 C) 12 D) 18 Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? A) 2405 B) 640 C) 920 D) 185 Cevabını kontrol et

8. soru a ve b doğal sayılardır.
ab=720 olduğuna göre a + b sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 17 B) 23 C) 49 D) 182 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0