Kareköklü ifadeyi kök dışına içine alma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 75 = a3 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

2. soru 42= a olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi en büyüktür? A) 217 B) 38 C) 43 D) 52 Soruyu cevapla

4. soru a ve b doğal sayılardır.
720=a b olduğuna göre a en fazla kaç olabilir?
Soruyu cevapla

5. soru a ve b pozitif tam sayılardır.
Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi a . b34 ifadesine eşit değildir?
A) a.ba . b2 B) a2b4 C) b2a3 D) a.b2a Soruyu cevapla

6. soru 540 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir? A) 5 B) 6 C) 12 D) 15 Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? A) 680 B) 845 C) 1220 D) 244 Soruyu cevapla

8. soru a ve b doğal sayılardır.
ab=320 olduğuna göre a + b sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 13 B) 24 C) 36 D) 82 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları