Kesirlerle çıkarma toplama testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 11 3 - 8 3
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 B) 53 C) 193 D) 33 Soruyu cevapla

2. soru 7 4 + 9 4
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 164 B) 168 C) 154 D) 158 Soruyu cevapla

3. soru 15 4 - 6 4
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 90 B) 94 C) 114 D) 110 Soruyu cevapla

4. soru 6 20 + 14 20
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2040 B) 2120 C) 2020 D) 2140 Soruyu cevapla

5. soru 16 8 - 7 8
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 118 B) 90 C) 98 D) 110 Soruyu cevapla

6. soru 9 15 - 7 15
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkide on beş B) İkide sıfır C) Sıfırda iki D) On beşte iki Soruyu cevapla

7. soru 7 10 + 6 10
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda on üç B) On üçte on C) Yirmide on üç D) On üçte yirmi Soruyu cevapla

8. soru 16 13 - 11 13
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) On üçte beş B) Beşte on üç C) Sıfırda beş D) Beşte sıfır Soruyu cevapla

9. soru Paydaları eşit kesirler çıkarılırken paydaların farkı farkın paydasına yazılır.Pay aynen farkın payına yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

10. soru 4 5 + 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 9 4 - 2 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 16 15 + 13 15 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru 9 10 - 5 10 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru a b + 8 5 = 11 5 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru 21 8 - a b = 17 8 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 8 21 'un ab fazlası 1321 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru 13 25 'ün ab eksiği 625 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

18. soru a b 'nın 818 eksiği 218 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru Firdevs Nisan ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 920'unu , Mayıs ayında ise 620'sını okumuştur.
Buna göre Firdevs iki ayda Kuranı Kerim mealinin ab'sı kadarını okuduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

20. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim koşulacak mesafenin 1112'i kadarını koştu.İsmail'in İbrahim'den daha az koştuğu mesafe koşulacak mesafenin 112'i kadarıdır.
İsmail'in koştuğu mesafe koşulacak mesafenin ab'sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

21. soru Bir şişe ayranın 19'ini Fatma , 29'sini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

22. soru Bir çuval şekerin 410'ü satıldı ve çuvalda şekerin ab'sı kadarı kaldı.Buna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru Nuh ödevinin 213'sini Pazartesi , 313'ünü Salı ve 413'ünü ise Çarşamba günü yapmıştır.
Üç günde yapılan ödev miktarı ödevin ab'sı kadar olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

24. soru Firdevs kumbarasındaki paranın 25'sini Eylül ayında , 15'ini ise Ekim ayında atmıştır.
Eylül ve Ekim aylarında kumbaraya atılan para kumbaradaki paraların ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

25. soru Bir kamyondaki yüklerin kütlesinin 58'i kadarını sebze ve meyve oluşturmaktadır.Meyvelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin 18'i kadardır.
Sebzelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

26. soru Bir hayvanat bahçesinde hayvanların 513'ü kadarı maymun , 413'ü kadarı ise atlardan oluşmaktadır.
Maymunların atlardan fazla olan kısmı hayvanat bahçesindeki hayvanların ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

27. soru Şuayb ile Salih aynı marka ve modelde araba kullanmaktadır.
Şuayb bugün Salih'den arabanın deposunun 217'si kadarı daha az benzin almıştır.
Salih bugün arabanın deposunun 1417'ü kadarı , Şuayb ise ab'sı kadarı benzin aldığına göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

28. soru Hatice'nin marketten yaptığı alışverişin 1315'ünü temizlik ve yiyecekler oluşturmaktadır.
Marketten yapılan alışverişin 615'sı kadarını yiyecek , ab'sı kadarını temizlik oluşturduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

29. soru Bilal'in bugün çözdüğü matematik sorularının Türkçe sorularından fazla olan kısmı çözülen soruların 620'sı kadarıdır.
Bilal'in bugün çözdüğü matematik soruları çözülen soruların 1220'si , Türkçe soruları ise ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

30. soru İsa'nın Temmuz ayında yaptığı alışverişin 1325'ü ilk hafta , 825'i ise ikinci haftada yapılmıştır.
İlk iki haftada yapılan alışveriş Temmuz ayında yapılan alışverişin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

31. soru Bir okuldaki öğrencilerden atletizm yapanların basketbol oynayanlardan fazla olan kısmı okuldaki öğrencilerin 116'i kadardır.
Bu okulda atletizm yapan öğrenciler okuldaki öğrencilerin 616'sı , basketbol oynayanlar ise ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları