Kesirlerle çarpma bölme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5 8 x 3
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 238 B) 158 C) 524 D) 88 Cevabını kontrol et

2. soru 11 10 x 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 5'ten büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et

3. soru 2 7 x 7 4
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu a2 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 6 ÷ 1 3
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 18 Cevabını kontrol et

5. soru 11 6 ÷ 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1142 B) 4211 Cevabını kontrol et

6. soru 5 ÷ 18 17
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 5'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et

7. soru 2 7 ÷ 7 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1428 B) 849 Cevabını kontrol et

8. soru 4 x 7 8
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 398 B) 118 C) 732 D) 288 Cevabını kontrol et

9. soru 9 ÷ 1 9
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 81 Cevabını kontrol et

10. soru 8 3 ÷ 5
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 158 B) 815 Cevabını kontrol et

11. soru Sınıftaki öğrenciler sadece bir spor dalını seçeceklerdir.
Futbol,basketbol ve voleybolu seçen öğrenciler aynı miktardadır ve bunların toplamı sınıftaki öğrencilerin 69 kadarıdır.
Buna göre futbolu seçenler sınıftaki öğrencilerin kaçta kaçıdır?
A) 39 B) 63 C) 69 D) 29 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Bir matematik kitabındaki soruların bir kısmı dört konu ile alakalıdır.Bu dört konunun her birinin soru miktarı kitaptaki soruların 320'ü kadardır.
Buna göre bu dört konunun toplam soru miktarı kitaptaki sorunun kaçta kaçıdır?
A) 45 B) 35 C) 65 D) 720 Cevabını kontrol et

13. soru Bir çuvaldaki şekerin 37'ünden bir kaç paket yapılmıştır.Yapılan paketlerin her biri çuvaldaki şekerin 370'ü kadardır.
Buna göre kaç paket yapılmıştır?
Cevabını kontrol et

14. soru Üç arkadaş yola çıkmıştır.Bunların her biri eşit mesafede araba kullanmışlar ve gidecekleri yolun 45'ü kadarı yol almışlardır.
Buna göre her birinin araba kullandığı mesafe gidilecek yolun kaçta kaçıdır?
A) 415 B) 715 C) 15 D) 65 Cevabını kontrol et

15. soru Bir tepsi böreğin bir kısmı üç kardeşin her birine tepsideki böreğin 215'si olacak şekilde paylaştırılmıştır.
Buna göre dağıtılan börek tepsideki böreğin kaçta kaçıdır?
A) 15 B) 115 C) 515 D) 25 Cevabını kontrol et

16. soru 6 tane 14 i toplamak ile 6 nın 14 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru 4 . 3 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

19. soru 2 . 1 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 7463 . 968 926 = a b olduğuna göre ab ? 7463 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

21. soru Ayşe fırından bir tanesi 138 TL olan ekmeklerden 4 tane almış ve a2 TL ödeme yaptığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru Bir tepsi börekten 6 misafirin herbirine tepsinin 325'ü kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

23. soru 135 m2 lik bir bahçenin 34 ü ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru Depodaki 234 L suyun 56'si olan a3 L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru Toptancı 321 kg şekerin 710 si olan ab kg kadarını satmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru 2 3 nin 1 2 i ile 1 2 in 2 3 si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

27. soru 7 6 . 3 5 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

28. soru 2 2 3 . 5 4 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 67'sı kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 23'si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a7'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

30. soru Davut'un kitaplarının 56 i ders kitabı , ders kitaplarının 35 ü ise matematik kitaplarıdır.
Matematik kitapları tüm kitaplarının a2 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

31. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 35'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23'si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a5'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

32. soru Bir sınavdaki soruların 89 i matematik sorularından oluşmaktadır.
Matematik sorularının 45 ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

33. soru Bir marketteki zeytinlerin 715 si siyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 23 si kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

34. soru Bir doğal sayıyı kesire bölerken doğal sayı ile kesrin paydası çarpılır bölümün payına yazılır.Kesirin payı ise bölümün paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

35. soru 2 ÷ 6 7 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

36. soru 2 ÷ 1 1 3 = a 2 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

37. soru 4963 ÷ 763 759 = a b olduğuna göre ab ? 4963 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

38. soru Fırındaki ekmeklerin 34 ünü 5 müşteri almıştır.Her bir müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

39. soru Bir pastanın 38'ü 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

40. soru 650 m2'lik bir arsa her biri 2513 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et

41. soru Bir depodaki 140 L süt her birinde 710 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

42. soru Bir markette bugün 48 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 83 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

43. soru İki kesir bölünürken bölünen kesirin payı bölen kesirin paydasına , bölünen kesirin paydası bölen kesirin payına ile bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

44. soru 1 2 ÷ 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

45. soru 1 1 2 ÷ 4 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

46. soru 7 6 . 3 5 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

47. soru 2 2 3 . 5 4 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.