Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Sınıftaki öğrencilerin 817'i sporu sevmektedir.
Sınıftaki öğrencilerden sporu sevmeyenler sınıftakilerin ne kadarıdır?
A) 917 B) 1017 C) 417 D) 1217 Cevabını kontrol et

2. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 920'unu çözmemiştir.
Zeynep'in çözdüğü soru miktarı kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 1120 B) 920 C) 3120 D) 120 Cevabını kontrol et

3. soru 🚙
Musa ile İsa araba ile yola çıktılar.Musa gidecekleri yolun 37'ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 163'i kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun ne kadarıdır?
A) 2863 B) 59 C) 6763 D) 79 Cevabını kontrol et

4. soru

🙂🙃🙄

Bir tepsi böreğin 25'si üç kardeşe eşit şekilde paylaştırılmıştır.
Her kardeşe düşen börek miktarı tepsideki böreğin kaçta kaçıdır?
A) 615 B) 55 C) 215 D) 65 Cevabını kontrol et

5. soru

🏀⚽

Sınıftaki öğrencilerin 512'i futbol , 49'ü ise basketbol sevmektedir.
Futbol ve basketbolu sevenler dışındaki öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır?
A) 3136 B) 536 C) 921 D) 1221 Cevabını kontrol et

6. soru Bir bakkal çuvaldaki şekerin 1421'ü kadar şekeri satmıştır?
Buna göre çuvalda kalan şeker miktarı çuvaldaki şekerin ne kadarıdır?
A) 2521 B) 1021 C) 1521 D) 721 Cevabını kontrol et

7. soru Nuh ile İlyas araba ile yola çıktılar.Nuh gidecekleri yolun 27'si , İlyas ise 39'ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre Nuh İlyas'dan gideceklerin yolun ne kadarı kadar daha az araba kullanmıştır?
A) 12 B) 516 C) 3963 D) 363 Cevabını kontrol et

8. soru Bir çuvaldaki şekerin 57'inden eşit miktarda 10 paket yapılmıştır.
Yapılan paketlerden birisinin miktarı çuvaldaki şekerin kaçta kaçıdır?
A) 507 B) 1570 C) 157 D) 570 Cevabını kontrol et

9. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 45'ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 34'ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a55'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 45'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12'i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a5'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

11. soru Bir şişe sütün 15'ini Fatma , 16'ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

12. soru Bir çuval şekerin 17'si sabah , 45'i akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

13. soru Bir çiftlikteki hayvanların 910'u koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 13'i keçi ve ab'sı koyun olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

14. soru Yusuf parasının 14'ini karısına 16'ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının a12'sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

15. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 16'ini okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmın Salı gününde okuduğu kısımdan daha az olan kısmı kitabın 115'i kadardır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın a10'sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

16. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 110'ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 1115'i kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a15 kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

17. soru Ayşe fırından bir tanesi 119 TL olan ekmeklerden 3 tane almış ve a3 TL ödeme yaptığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

18. soru 211 m2'lik bir bahçenin 23'si ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

19. soru Toptancı 425 kg şekerin 37'ü olan ab kg kadarını satmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru Bir sınavdaki soruların 38'ü matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 67'sı ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a28'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

21. soru Bir marketteki zeytinlerin 815'i ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 23'i kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

22. soru Fırındaki ekmeklerin 23'sini 5 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru Bir pastanın 59'ü 3 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru 600 m2'lik bir arsa her biri 2512 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et

25. soru Bir depodaki 300 L süt her birinde 310 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et

26. soru Bir markette bugün 56 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 87 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.