Kesirlerle toplama çıkarma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Paydaları eşit kesirler toplanırken paydalar toplanır toplamın paydasına yazılır.Pay aynen toplamın payına yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 231 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3 2 + 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 279 doğru , 238 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 7 2 - 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 263 doğru , 165 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 17 15 + 13 15 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 243 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 23 18 - 16 18 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 188 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a b + 7 3 = 24 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 203 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 25 9 - a b = 16 9 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 7 21 nin ab fazlası 1121 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 155 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 11 25 in ab eksiği 725 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a b nın 918 eksiği 618 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Firdevs Mayıs ve Nisan ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 1521 i kadarını okumuştur.Nisan ayında 721 si kadarını Mayıs ayında ise ab sı kadarını okuduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim ilk yarım saatte koşulacak mesafenin 415 ü , ikinci yarım saatte 315 ü kadar kısmını koştu.
İbrahim'in bir saatte koştuğu mesafe koşulacak mesafenin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir şişe ayranın 17 ini Fatma , 27 sini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir çuval şekerin 310 ü satıldı ve çuvalda şekerin ab sı kadarı kaldı.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Nuh ödevinin 213 sini Pazartesi , 113 ini Salı ve 413 ünü ise Çarşamba günü yapmıştır.
Üç günde yapılan ödev miktarı ödevin ab sı kadar olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Firdevs kumbarasındaki paranın 27 sini Eylül ayında , 37 ünü ise Ekim ayında atmıştır.
Eylül ve Ekim aylarında kumbaraya atılan para kumbaradaki paraların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir kamyondaki yüklerin kütlesinin 68 sı kadarını sebze ve meyve oluşturmaktadır.Meyvelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin 18 i kadardır.
Sebzelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir hayvanat bahçesinde hayvanların 413 ü maymun , 213 si ise atlardan oluşmaktadır.
Maymunların atlardan fazla olan kısmı hayvanat bahçesindeki hayvanların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Şuayb ile Salih aynı marka ve modelde araba kullanmaktadır.
Şuayb bugün Salih'den arabanın deposunun 217 si kadarı daha az benzin almıştır.
Salih bugün arabanın deposunun 1317 ü kadarı , Şuayb ise ab sı kadarı benzin aldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Hatice'nin marketten yaptığı alışverişin 1315 ünü temizlik ve yiyecekler oluşturmaktadır.
Marketten yapılan alışverişin 515 i kadarını yiyecek , ab sı kadarını temizlik oluşturduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bilal'in bugün çözdüğü matematik sorularının Türkçe sorularından fazla olan kısmı çözülen soruların 720 si kadarıdır.
Bilal'in bugün çözdüğü matematik soruları çözülen soruların 1220 si , Türkçe soruları ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru İsa'nın Temmuz ayında yaptığı alışverişin 1225 si ilk hafta , 825 i ise ikinci haftada yapılmıştır.
İlk iki haftada yapılan alışveriş Temmuz ayında yapılan alışverişin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir okuldaki öğrencilerden atletizm yapanların basketbol oynayanlardan fazla olan kısmı okuldaki öğrencilerin 116 i kadardır.
Bu okulda atletizm yapan öğrenciler okuldaki öğrencilerin 516 i , basketbol oynayanlar ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 4 2 + 7 2
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 102 B) 114 C) 104 D) 112 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 557 doğru , 398 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 12 5 - 7 5
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50 B) 55 C) 195 D) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 626 doğru , 198 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 5 7 + 9 7
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 147 B) 1414 C) 137 D) 1314 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 631 doğru , 117 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 19 12 - 8 12
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1112 B) 110 C) 912 D) 90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 557 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 8 6 + 3 6
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1112 B) 106 C) 116 D) 1012 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 543 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 17 18 - 10 18
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedide on sekiz B) Yedide sıfır C) Sıfırda yedi D) On sekizde yedi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 306 doğru , 285 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 7 8 + 3 8
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda sekiz B) Sekizde on C) On altıda on D) Onda on altı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 327 doğru , 215 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 8 5 + 7 5
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda on beş B) On beşte beş C) Beşte on beş D) On beşte on Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 326 doğru , 171 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.