Kesirlerle çarpma bölme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 6 tane 14 i toplamak ile 6 nın 14 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 254 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 4 . 3 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 130 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2 . 1 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 107 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7463 . 968 926 = a b olduğuna göre ab ? 7463 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 92 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 7 6 . 3 5 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2 2 3 . 5 4 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 2 3 nin 1 2 i ile 1 2 in 2 3 si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 7 6 . 3 5 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 2 1 2 . 4 7 = a 7 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5 8 x 3
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 238 B) 158 C) 524 D) 88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 440 doğru , 203 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 11 10 x 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 5 ten büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 412 doğru , 117 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 2 7 x 7 4
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu a2 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 199 doğru , 270 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 6 ÷ 1 3
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 300 doğru , 162 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 11 6 ÷ 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1142 B) 4211 C) 776 D) 677 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 271 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 5 ÷ 18 17
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 5 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 186 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2 7 ÷ 7 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1428 B) 849 C) 1428 D) 2814 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 229 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 4 x 7 8
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 398 B) 118 C) 732 D) 288 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 209 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 9 ÷ 1 9
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 233 doğru , 92 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 8 3 ÷ 5
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 158 B) 815 C) 403 D) 340 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 197 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir doğal sayıyı kesire bölerken doğal sayı ile kesrin paydası çarpılır bölümün payına yazılır.Kesirin payı ise bölümün paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 2 ÷ 6 7 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 2 ÷ 1 1 3 = a 2 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 4963 ÷ 763 759 = a b olduğuna göre ab ? 4963 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru İki kesir bölünürken bölünen kesirin payı bölen kesirin paydasına , bölünen kesirin paydası bölen kesirin payına ile bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 1 2 ÷ 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 1 1 2 ÷ 4 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 67 sı kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 23 si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a7 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Ayşe fırından bir tanesi 138 TL olan ekmeklerden 4 tane almış ve a2 TL ödeme yaptığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir tepsi börekten 6 misafirin herbirine tepsinin 325 ü kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 135 m2 lik bir bahçenin 34 ü ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Depodaki 234 L suyun 56 si olan a3 L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Toptancı 321 kg şekerin 710 si olan ab kg kadarını satmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Davut'un kitaplarının 56 i ders kitabı , ders kitaplarının 35 ü ise matematik kitaplarıdır.
Matematik kitapları tüm kitaplarının a2 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 35 ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23 si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a5 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir sınavdaki soruların 89 i matematik sorularından oluşmaktadır.
Matematik sorularının 45 ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Bir marketteki zeytinlerin 715 si siyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 23 si kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Fırındaki ekmeklerin 34 ünü 5 müşteri almıştır.Her bir müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Bir pastanın 38 ü 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 650 m2 lik bir arsa her biri 2513 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Bir depodaki 140 L süt her birinde 710 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Bir markette bugün 48 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 83 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Sınıftaki öğrenciler sadece bir spor dalını seçeceklerdir.
Futbol,basketbol ve voleybolu seçen öğrenciler aynı miktardadır ve bunların toplamı sınıftaki öğrencilerin 69 kadarıdır.
Buna göre futbolu seçenler sınıftaki öğrencilerin kaçta kaçıdır?
A) 39 B) 63 C) 69 D) 29 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir matematik kitabındaki soruların bir kısmı dört konu ile alakalıdır.Bu dört konunun her birinin soru miktarı kitaptaki soruların 320 ü kadardır.
Buna göre bu dört konunun toplam soru miktarı kitaptaki sorunun kaçta kaçıdır?
A) 45 B) 35 C) 65 D) 720 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Bir çuvaldaki şekerin 37 ünden bir kaç paket yapılmıştır.Yapılan paketlerin her biri çuvaldaki şekerin 370 ü kadardır.
Buna göre kaç paket yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 🚙
Üç arkadaş yola çıkmıştır.Bunların her biri eşit mesafede araba kullanmışlar ve gidecekleri yolun 45 ü kadarı yol almışlardır.
Buna göre her birinin araba kullandığı mesafe gidilecek yolun kaçta kaçıdır?
A) 415 B) 715 C) 15 D) 65 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bir tepsi böreğin bir kısmı üç kardeşin her birine tepsideki böreğin 215 si olacak şekilde paylaştırılmıştır.
Buna göre dağıtılan börek tepsideki böreğin kaçta kaçıdır?
A) 15 B) 115 C) 515 D) 25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.