Komşu tümler bütünler ters açı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ölçülerinin toplamı 90o olan iki açı nasıl açılardır? A) Komşu B) Tümler C) Bütünler D) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Birer kolları ortak olan bütünler açılara komşu bütünler açılar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Komşu açıların ortak olmayan kolları farklı bir açı oluşturur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Tümler açılardan birinin ölçüsü diğerinden 16o fazladır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Bütünler açılardan bir tanesinin derecesi diğerinin 2 katıdır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru A B C Ç D E F G H
Yukarıdaki şekilde kaç tane ters açılar vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru A B C Ç D E F G H
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) CDH,GDH B) FÇA,EÇB C) HDG,ADG D) EÇF,AÇF Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru A B C D E F
C noktası AF doğrusunun üzerinde bir nokta olduğunda göre aşağıdakilerden hangi ikili komşu bütünler açılar değildir?
A) ACB,BCF B) FCE,ACE C) DCA,DCF D) BCE,FCD Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru A B C D E F K
Yukarıdaki BA , DC ve FE doğruları K noktasında kesişmiş ve BA ⏊ DC'dir.
Buna göre EKC'nin tümler açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) BKF B) AKF C) DKE D) CKF Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru I M J K L
Yukarıdaki KJ ve MI doğruları L noktasında kesişmiştir.
Buna göre ILJ nin bütünler açısı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) MLK B) ILK C) MLJ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru B C Ç D A
Yukarıdaki DÇ ve BC doğruları A noktasında kesişmiştir.
Buna göre ÇAC'nin ters açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) CAÇ B) CAD C) DAB D) BAÇ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru A B C D E
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(BEC)=71o ve m(DEA) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru A B C D E F G
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(CEA)=41o ve m(DEG)=113o olduğuna göre BEG ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru D E F G H I J K L
Yukarıdaki GF doğrusu HI doğrusu ile L noktasında,GF doğrusu DE doğrusu ile J noktasında ve DE doğrusu HI doğrusu ile K noktasında kesişmiştir.
m(GJE)=86o ve m(KLF)=126o olduğuna göre JKI ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.