Koordinat düzlemi iki nokta uzaklık testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Koordinat düzleminde M(-6,-8) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Soruyu cevapla

2. soru Koordinat düzleminde M(a,-7) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 58 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Soruyu cevapla

3. soru KUZEY GÜNEY BATI DOĞU
Firdevs evinden çıktıktan sonra 5 m doğuya sonrada 12 m kuzeye doğru yürümüş ve okuluna varmıştır.
Buna göre Firdevs'in yürümeye başladığı nokta ile okula vardığı nokta arasındaki uzaklık kaç metredir?
Soruyu cevapla

4. soru Koordinat düzleminde A(2,1) noktasının B(8,9) noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Soruyu cevapla

5. soru Koordinat düzleminde A(2,4) noktasının B(c,-1) noktasına olan uzaklığı 13 birimdir.
Buna göre c aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -10 B) 12 C) 14 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları