Kuran-ı Kerim'in 446. sayfasının meali

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
(Kuran okumaya bununla başlamak gereklidir.).Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Saffat süresi

25. ayet

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?

26. ayet

Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir.

27. ayet

(İşte bu duruma düştükleri vakit) onlardan bir kısmı, diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar.

28. ayet

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.

29,30. ayet

(Ötekiler de:) «Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz.»

31. ayet

«Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız.»

32. ayet

«Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık.»

33. ayet

Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar.

34. ayet

İşte biz, suçlulara böyle yaparız.

35. ayet

Çünkü onlara: Allah'tan başka tanrı yoktur, denildiği zaman kibirle direnirlerdi.

36. ayet

«Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız?» derlerdi.

37. ayet

Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı.

38. ayet

Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız.

39. ayet

Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir.

40. ayet

(Bu azaptan) Ancak Allah'ın hâlis kulları istisnâ edilecek.

41,42,43,44. ayet

Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naîm cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir.

45. ayet

Onlara pınardan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır.

46. ayet

Berraktır, içenlere lezzet verir.

47. ayet

O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar.

48. ayet

Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır.

49. ayet

Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır.

50. ayet

İşte o zaman, birbirlerine dönerek (dünyadaki hallerini) soracaklar.

51. ayet

İçlerinden biri: «Benim, bir arkadaşım vardı» der.

Kuranı Kerim meali mobil uygulaması
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.