Kuran-ı Kerim'in 448. sayfasının meali

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
(Kuran okumaya bununla başlamak gereklidir.).Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Saffat süresi

77. ayet

Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık.

78. ayet

Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık

79. ayet

Bütün âlemlerde Nuh'a selam olsun!

80. ayet

İşte biz iyileri böyle mükâfatlandırırız.

81. ayet

Zira o, bizim inanmış kullarımızdan idi.

82. ayet

Nihayet ötekileri (inanmayanları) suda boğduk.

83. ayet

Şüphesiz İbrahim de onun (Nuh'un) milletinden idi.

84. ayet

Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi.

85. ayet

Hani o, babasına ve kavmine: Siz kime kulluk ediyorsunuz? demişti.

86. ayet

«Allah'tan başka bir takım uydurma ilâhlar mı istiyorsunuz?»

87. ayet

«O halde âlemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?»

88. ayet

Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı.

89. ayet

Ben hastayım, dedi.

90. ayet

Ona arkalarını dönüp gittiler.

91,92. ayet

Yavaşça putlarının yanına vardı. (Oraya konmuş yemekleri görünce:) Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? dedi.

93. ayet

Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu (kırıp geçirdi.)

94. ayet

(Putperestler) koşarak İbrahim'e geldiler.

95,96. ayet

İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi.

97. ayet

Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın! dediler.

98. ayet

Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık.

99,100. ayet

(Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi.

101. ayet

İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik.

102. ayet

Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.

Kuranı Kerim meali mobil uygulaması
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.