Kuran-ı Kerim'in 496. sayfasının meali

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
(Kuran okumaya bununla başlamak gereklidir.).Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Duhan süresi

19. ayet

Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum.

20. ayet

Ben, beni taşlamanızdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım.

21. ayet

Eğer bana inanmazsanız, hiç değilse yanımdan uzaklaşın.

22. ayet

Bunun üzerine Musa: Bunlar suç işleyen bir toplumdur, diye Rabbine arzetti.

23. ayet

Allah, O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz, buyurdu.

24. ayet

Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

25,26,27. ayet

Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı.

28. ayet

İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık.

29. ayet

Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

30. ayet

Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.

31. ayet

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

32. ayet

Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.

33. ayet

Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik.

34,35,36. ayet

Onlar (müşrikler) diyorlar ki: İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız, atalarımızı getirin.

37. ayet

Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik, çünkü onlar suçlu idiler.

38. ayet

Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

39. ayet

Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

Kuranı Kerim meali mobil uygulaması
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.