Kuran-ı Kerim'in 577. sayfasının meali

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
(Kuran okumaya bununla başlamak gereklidir.).Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kıyame süresi

20,21. ayet

Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahireti bırakıyorsunuz.

22. ayet

Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.

23. ayet

Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir).

24. ayet

Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır;

25. ayet

Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir.

26. ayet

Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır,

27. ayet

«Tedavi edebilecek kimdir?» denir.

28. ayet

(Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar.

29. ayet

Ve bacak bacağa dolaşır.

30. ayet

İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur.

31. ayet

İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı.

32. ayet

Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.

33. ayet

Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti.

34. ayet

Lâyıktır (o azap) sana, lâyık!

35. ayet

Evet, lâyıktır sana ( o azap) lâyık!

36. ayet

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!

37. ayet

O, (döl yatağına) akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi?

38. ayet

Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti.

39. ayet

Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti.

40. ayet

Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?

İnsan süresi

1. ayet

İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

2. ayet

Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık.

3. ayet

Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.

4. ayet

Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.

5. ayet

İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler.

Kuranı Kerim meali mobil uygulaması
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.