Kuran-ı Kerim'in 527. sayfasının meali

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Necm süresi

45,46 - Şurası muhakkak ki (rahime) atıldığında nutfeden, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı.

47 - Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.

48 - Zengin eden de yoksul kılan da O'dur.

49 - Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur.

50 - Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.

51 - Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.

52 - Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helâk etmişti).

53 - Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı.

54 - Onların başına getireceğini getirdi!

55 - Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin.

56 - İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

57 - Yaklaşan yaklaştı.

58 - Onu (vaktini) Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur.

59 - Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz?

60 - Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz!

61 - Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız!

62 - Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin!

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
  • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
  • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
  • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
  • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
  • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
  • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kamer süresi

1 - Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.

2 - Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler.

3 - Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.

4 - Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir.

5 - Bu büyük bir hikmettir. Fakat (yüz çevirene) uyarılar ne fayda verir!

6 - Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir.

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.