Kuran-ı Kerim'de Nankör kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Nankör kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 23. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 152 nolu ayeti
" Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin! "

Kuran-ı Kerim 221. sayfasında bulunan,Hud süresinin 9 nolu ayeti
" Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, tamamen ümitsiz ve nankör olur. "

Kuran-ı Kerim 255. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 7 nolu ayeti
" «Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti.» "

Kuran-ı Kerim 255. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 8 nolu ayeti
" Musa dedi ki: «Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz, bilin ki Allah gerçekten zengindir, hamdedilmeye lâyıktır.» "

Kuran-ı Kerim 258. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 28 nolu ayeti
" Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi? "

Kuran-ı Kerim 259. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 34 nolu ayeti
" O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür! "

Kuran-ı Kerim 272. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 55 nolu ayeti
" Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için (öyle yaparlar). O halde bir süre daha faydalanın; fakat yakında hakikati bileceksiniz! "

Kuran-ı Kerim 273. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 72 nolu ayeti
" Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? "

Kuran-ı Kerim 279. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 112 nolu ayeti
" Allah, (ibret için) bir ülkeyi örnek verdi: Bu ülke güvenli, huzurlu idi; ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. "

Kuran-ı Kerim 283. sayfasında bulunan,İsra süresinin 27 nolu ayeti
" Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. "

Kuran-ı Kerim 288. sayfasında bulunan,İsra süresinin 67 nolu ayeti
" Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, O'ndan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında, (yine eski halinize) dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. "

Kuran-ı Kerim 301. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 80 nolu ayeti
" «Erkek çocuğa gelince, onun ana-babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk.» "

Kuran-ı Kerim 316. sayfasında bulunan,Taha süresinin 81 nolu ayeti
" Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yeyiniz, bu hususta taşkınlık ve nankörlük de etmeyiniz; sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa, hakikaten o, yıkılıp gitmiştir. "

Kuran-ı Kerim 335. sayfasında bulunan,Hac süresinin 38 nolu ayeti
" Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. "

Kuran-ı Kerim 339. sayfasında bulunan,Hac süresinin 66 nolu ayeti
" O, (önce) size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek olandır. Gerçekten insan, çok nankördür. "

Kuran-ı Kerim 363. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 50 nolu ayeti
" Andolsun bunu, insanların öğüt almaları için, aralarında çeşitli şekillerde anlatmışızdır; ama insanların çoğu ille nankörlük edip diretmiştir. "

Kuran-ı Kerim 366. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 19 nolu ayeti
" Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin! "

Kuran-ı Kerim 379. sayfasında bulunan,Neml süresinin 40 nolu ayeti
" Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse ise: Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm, dedi. (Süleyman) onu (melikenin tahtını) yanıbaşına yerleşmiş olarak görünce: Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 403. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 66 nolu ayeti
" Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım! Ama yakında bilecekler! "

Kuran-ı Kerim 403. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 67 nolu ayeti
" Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsî bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? "

Kuran-ı Kerim 407. sayfasında bulunan,Rum süresinin 34 nolu ayeti
" Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım! Haydi sefa sürün; ama yakında bileceksiniz! "

Kuran-ı Kerim 409. sayfasında bulunan,Rum süresinin 51 nolu ayeti
" Andolsun ki, bir rüzgâr göndersek de onu (ekini) sararmış görseler, ardından muhakkak nankörlüğe başlarlar. "

Kuran-ı Kerim 411. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 12 nolu ayeti
" Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır. "

Kuran-ı Kerim 413. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 32 nolu ayeti
" Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah'a has kılarak (ihlâsla) O'na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim âyetlerimizi, ancak nankör hâinler bilerek inkâr eder. "

Kuran-ı Kerim 429. sayfasında bulunan,Sebe süresinin 17 nolu ayeti
" Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını cezalandırır mıyız! "

Kuran-ı Kerim 437. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 36 nolu ayeti
" İnkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. "

Kuran-ı Kerim 487. sayfasında bulunan,Şura süresinin 48 nolu ayeti
" Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür! "

Kuran-ı Kerim 489. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 15 nolu ayeti
" Ama onlar, kullarından bir kısmını, O'nun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür. "

Kuran-ı Kerim 570. sayfasında bulunan,Nuh süresinin 27 nolu ayeti
" «Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler).» "

Kuran-ı Kerim 577. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 3 nolu ayeti
" Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. "

Kuran-ı Kerim 578. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 24 nolu ayeti
" Artık Rabbinin hükmüne (boyun eğip) sabret; onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. "

Kuran-ı Kerim 599. sayfasında bulunan,Adiyat süresinin 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu ayeti
" Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.