Kuran-ı Kerim'de Nesil kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Nesil kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 32. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 205 nolu ayeti
" O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. "

Kuran-ı Kerim 54. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 33,34 nolu ayeti
" Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. "

Kuran-ı Kerim 55. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 38 nolu ayeti
" Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. "

Kuran-ı Kerim 127. sayfasında bulunan,En'am süresinin 6 nolu ayeti
" Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helâk ettik. Biz onları, günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık. "

Kuran-ı Kerim 172. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 173 nolu ayeti
" Yahut «Daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu, biz de onlardan sonra gelen bir nesildik (onların izinden gittik). Bâtıl işleyenlerin yüzünden bizi helâk edecek misin?» dememeniz için (böyle yaptık). "

Kuran-ı Kerim 282. sayfasında bulunan,İsra süresinin 17 nolu ayeti
" Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helâk ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir. "

Kuran-ı Kerim 308. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 59 nolu ayeti
" Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. "

Kuran-ı Kerim 309. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 74 nolu ayeti
" Onlardan önce de, eşya ve görünüş bakımından daha güzel olan nice nesiller helâk ettik. "

Kuran-ı Kerim 311. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 98 nolu ayeti
" Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Sen, onlardan herhangi birinden (bir varlık emâresi) hissediyor veya onlara ait cılız bir ses işitiyor musun? "

Kuran-ı Kerim 320. sayfasında bulunan,Taha süresinin 128 nolu ayeti
" Bizim, onlardan önce nice nesilleri helâk etmiş olmamız kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Bunda, elbette ki akıl sahipleri için nice ibretler vardır. "

Kuran-ı Kerim 343. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 31 nolu ayeti
" Sonra onların ardından bir başka nesil meydana getirdik. "

Kuran-ı Kerim 343. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 42 nolu ayeti
" Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. "

Kuran-ı Kerim 362. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 38 nolu ayeti
" Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkârcılıklarından ötürü helâk ettik). "

Kuran-ı Kerim 374. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 184 nolu ayeti
" Sizi ve önceki nesilleri yaratan (Allah) dan korkun. "

Kuran-ı Kerim 389. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 43 nolu ayeti
" Andolsun biz, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya, -düşünüp öğüt alsınlar diye- insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o Kitab'ı (Tevrat'ı) vermişizdir. "

Kuran-ı Kerim 390. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 45 nolu ayeti
" Bilakis biz nice nesiller var ettik de, onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen, âyetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin; aksine (onları sana) gönderen biziz. "

Kuran-ı Kerim 394. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 78 nolu ayeti
" Karun ise: O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, demişti. Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helâk etmişti. Günahkârlardan günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir). "

Kuran-ı Kerim 416. sayfasında bulunan,Secde süresinin 26 nolu ayeti
" Halen yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri helâk edişimiz onları doğru yola sevketmedi mi? Bunlarda elbette ibretler vardır. Hâla kulak vermezler mi? "

Kuran-ı Kerim 452. sayfasında bulunan,Sad süresinin 3 nolu ayeti
" Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi. "

Kuran-ı Kerim 467. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 8 nolu ayeti
" Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin! "

Kuran-ı Kerim 503. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 17 nolu ayeti
" Ana ve babasına: Öf be size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken, beni mi tekrar dirilmekle tehdit ediyorsunuz? diyen kimseye, ana ve babası Allah'ın yardımına sığınarak: Yazıklar olsun sana! İman et. Allah'ın vâdi gerçektir, dedikleri halde o: Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir, der. "

Kuran-ı Kerim 519. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 36 nolu ayeti
" Biz, onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helâk etmişizdir. Kurtuluş var mı! "

Kuran-ı Kerim 523. sayfasında bulunan,Tur süresinin 21 nolu ayeti
" İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.