Olasılık soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Basketçinin topu potaya atmasında basket olma olasılığı 12 ve basket olmama olasılığı da 12'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 5 mavi , 7 kırmızı ve 2 sarı topun bulunduğu bir torbadan bir top çekilmesi olayının olası durumları (çıktı) kaç tanedir? Cevabını kontrol et

3. soru Bir rakam tutma olayının kaç olası (çıktı) durumu vardır? Cevabını kontrol et

4. soru NAMAZ kelimesini oluşturan harfler kağıtlara yazılıp torbaya atılmıştır.Torbadan çekilen harfin A olması olayının olası durumları (çıktı) ikidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru Bir madeni paranın atılmasında iki olası durum (çıktı) vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru Bir olaydaki her bir olası durumun ( çıktının ) olasılığı eşit ise bu olaya eş olasılıklı olay denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru a'dan z'ye kadarki harflerin yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın ünlü harf olma olasılığı ile ünsüz harf olma olasılığı eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru 21'den 30'a kadar on sayının yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın tek sayı olma olasılığı , çift sayı olma olasılığından fazladır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru Bir okuldaki öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu listeden rastgele seçim yapıldığında seçilen ismin öğrenci olma olasılığı daha yüksektir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

10. soru Eşit şansa sahip bir olayda her bir çıktının ( olası durum ) olasılık değeri 1olası durum (çıktı) sayısı'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

11. soru Sayıların yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan , torbada bulunan 13'ün seçilme olasılığı 110 'dir.
Buna göre bu torbada en az kaç sayı vardır?
Cevabını kontrol et

12. soru Musa seyahat aracını bir bilgisayar programı ile rastgele seçecektir.Programda uçak,gemi,otobüs,otomobil ve tren vardır.
Buna göre programın treni seçme olasılığı kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 15 Cevabını kontrol et

13. soru Bir olayın olma olasılığı 2 olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

14. soru Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru Atılan bir madeni paranın tura gelme olasılığı 12 ve yazı gelme olasılığı da 2'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

16. soru 40 satır yazı bulunan bir kağıtta en önemli satır 10.satırdır.Rastgele işaretlenen bir satırın bu önemli satır olma olasılığı 139 ve önemli satır olmama olasılığı da 3839'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

17. soru RAMAZANDA ORUÇ kelimelerindeki harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , alınan bir kağıdın A harfi olma olasılığı ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

18. soru Bir sınıftaki 37 öğrencinin 11'inde cep telefonu bulunmaktadır.Ayağa kaldırılan bir öğrencinin cep telefonunun olmama olasılığı kaçtır? A) 111 B) 137 C) 1137 D) 2637 Cevabını kontrol et

19. soru Bir mağazanın sattığı televizyonların %15'i bozuktur.
Bu mağazadan televizyon alan Adem'in saatinin bozuk olma olasılığı a20 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru
Yukarıdaki hedef tahtasında mavi kısmın yarı çapı 10 cm , kırmızı kısmın yarı çapı ise 2 cm'dir.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , bu hedef tahtasına atılan bir okun kırmızı kısmı vurma olasılığı ab olduğuna göre a+b en az kaçtır?(=3 alınız)
Cevabını kontrol et

21. soru Bir kelimede bulunan harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.Alınan bir harfin E harfi olma olasılığı 38'tür.
Buna göre kelimede en az kaç E harfi vardır?
Cevabını kontrol et

22. soru 1 tane portakal 4 tane elmanın bulunduğu bir tabaktan alınan meyvenin portakal olma olasılığı 15 ve portakal olmama olasılığı da 45'tür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.