Ondalık gösterim soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

Geçen süre : 0 dk : 0 sn

1. soru
Okunuşu "yirmi dokuz tam binde on altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 2916 29,160 291,600 29,016
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

2. soru
2,4 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? iki tam binde dört iki tam onda dört iki tam yüzde dört
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

3. soru
Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
2,003 0,23 2,03 2,3
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

4. soru
Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
0,1 1,01 1,1 1,001
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

5. soru
Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
0,001 1,001 1,01 1,1
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

6. soru
37 53 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 3,753 37,53 37,053 0,3753
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

7. soru
9 10 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 10,9 9,10 0,9 0,09
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

8. soru
6 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,6 0,06 6 600
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

9. soru
375 1000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,375 3,75 37,5 375
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

10. soru
Ondalık gösterimde virgülden önceki basamaklar sayının ondalık kısmıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
Doğru Yanlış
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

11. soru
3,27 sayısının ondalık kısmı aşağıdakilerden hangisidir? 27 3
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

12. soru
Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ikinci rakam yüzde birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğrumudur?
Doğru Yanlış
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

13. soru
138,247 sayısının yüzde birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

14. soru
254,063 sayısının onlar basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

15. soru
638,12 sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

16. soru
25,136 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 6 6000 0,006 0,06
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

17. soru
862,34 sayısının yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 400 0,08 800 0,04
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

18. soru
9,457 sayısının onda birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? 4 0,004 0,4 0,04
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

19. soru
24,65 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

20. soru
412,179 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

21. soru
271,938 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

22. soru
20 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,08 0,8 0,008 8
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

23. soru
1 8 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 1,250 0,500 0,250 0,125
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

24. soru
7 50 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 1,4 0,014 0,14 14
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

25. soru
5 20 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 5,008 5,08 5,8 58
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

26. soru
1 49 700 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 1,7 1,07 1,007 17
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

27. soru
2 3 8 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 2,003 2,037 2,375 23,75
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

28. soru
Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? 4,9 5,1
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

29. soru
6 ❓ 6,2 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? < >
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

30. soru
5,3 ❓ 5,5 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? < >
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

31. soru
0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? 2 1,85 1,90 1,95
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

32. soru
a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
10,4 < 10,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

33. soru
a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
5,6 > 5,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

34. soru
7,5 , 7,49 , 7,05 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 7,05 < 7,49 < 7,5 7,05 > 7,49 > 7,5 7,5 < 7,49 < 7,05 7,49 > 7,5 > 7,05
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

35. soru
8,498 - 2,127 a,bcd Yukarıdaki işlem sonucuna göre a + b kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

36. soru
2,5 + 3,7 a,b Yukarıdaki işlem sonucuna göre a + b kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

37. soru
8,324 + 1,531 a,bcc Yukarıdaki işlem sonucuna göre b + c kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

40. soru
76 kuruş kaç liradır? 0,076 0,76 7,6 760
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

41. soru
1,7 I II 2,54 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların toplamı a,bb olduğuna göre a + b kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

42. soru
İsa bugün 17,2 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 3,23 dakika daha az okumuştur.
Buna göre Musa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

43. soru
🏃
Zekeriya iki günde toplam 19,44 km mesafe koşmuştur.İlk günde 9,5 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

44. soru
Davut deposunda 38,05 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 21,5 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

45. soru
Elif annesinden 37,25 kg daha hafiftir.Annesi 60,5 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

46. soru
Salih kitapçıdan 19,38 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,8 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

47. soru
Firdevs bugün kumbarasına 6,41 lira atmış ve kumbarasındaki para 83,287 lira olmuştur.Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Konu ile alakalı soru seçimi Doğru cevabı görmek istiyorum

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları
×