Ondalık gösterimli sayıları karşılaştırma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
4,1 < 4,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et

2. soru 4,24 ❓ 4,024 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

3. soru 3,75 ❓ 3,65 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et

4. soru 11,005 ❓ 11,001 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 3,678 B) 3,7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 4,439 ❓ 4,44 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et

7. soru 9,4 , 9,38 , 9,04 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 9,04 > 9,38 > 9,4 B) 9,04 < 9,38 < 9,4 C) 9,4 < 9,38 < 9,04 D) 9,38 > 9,4 > 9,04 Cevabını kontrol et

8. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 0,09 B) 0,9 C) 1 D) 0,8 Cevabını kontrol et

9. soru 1,1 ❓ 1,2 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et

10. soru 9,995 ❓ 9,99 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

11. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 15,1 B) 15,099 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
4,25 > 4,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et

13. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 6,14 B) 6,136 Cevabını kontrol et

14. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 9,11 B) 9,2 Cevabını kontrol et

15. soru 6,84 ❓ 6,835 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

16. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 0,70 B) 0,80 C) 0,75 D) 0,85 Cevabını kontrol et

17. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 1,30 B) 1,45 C) 1,40 D) 1,35 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.