Oran

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADI

6. sınıf oran ,

- TEST SAYFA ADLARI

6. sınıf : 6. sınıf oran testi , Bütünün parçalarının oranı testi , Birimli birimsiz oran soruları , Oran testi

- KAZANIM

- 6.sınıf Oran

  1. Terimler: oran, birimli oran, birimsiz oran Semboller: a:b, ab, a/b
  2. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.5:6, 56 , 5’in 6’ya oranı gibi farklı gösterimler kullanılır.
  3. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.Örnek durumlar: Bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2/3 ise kızların sayısının sınıf mevcuduna oranı nedir?Bir sınıfta kızların sayısının sınıf mevcuduna oranı 2/5 ise erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı nedir?
  4. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
    1. Örneğin 3 saatte 150 km giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı 150 km3 sa. = 50 km/sa. olarak yazıldığından bu oran birimlidir. 6A sınıfının topladığı plastik kapakların sayısının 6B sınıfının topladığı plastik kapakların sayısına oranı 180 adet120 adet = 3/2 olarak yazılır ve bu oran birimsizdir.
    2. Birimli oranlardan sürat birimi olan km/sa. ile m/sn. arasında dönüşümler yapılır.
    3. Oranlardan biri verildiğinde diğerini bulmaya yönelik çalışmalara girilmez.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.