Ortak bölen ortak kat soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 12 ve 18 sayılarının ortak bölenlerinden değildir? A) 2 B) 4 C) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1205 doğru , 709 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 7 sayılarının ortak katlarından değildir? A) 21 B) 42 C) 49 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 928 doğru , 755 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 24 ve 104 sayılarının ortak bölenlerinden değildir? A) 4 B) 6 C) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 772 doğru , 669 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ve 15 sayılarının ortak katlarından değildir? A) 30 B) 45 C) 60 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 807 doğru , 506 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Kısa kenarı 3 cm , uzun kenarı 4 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar aralarında boşluk kalmadan yanyana veya alt alta konularak bir kare yapılmak isteniyor.
Oluşacak karenin bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 8 cm B) 24 cm Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 795 doğru , 427 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir markette 50 ve 70 kg kütlelerinde iki çuval un bulunmaktadır.
Bu çuvallardaki unlardan eşit kütlelerde un paketleri yapılacaktır.
Yapılacak paketlerden birisinin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 2 kg B) 5 kg C) 10 kg D) 25 kg Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 617 doğru , 485 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🧓🧕🧒
İki kardeşten Ayşe 3 günde , Ali ise 4 günde bir dedelerini ziyaret etmektedir.
Bugün dedelerini ziyaret eden kardeşler aşağıdakilerden hangisi kadar gün sonra aynı günde dedelerini ziyaret edeceklerdir?
A) 8 gün B) 12 gün Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 756 doğru , 306 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 🚌
İstanbul'dan Ankara'ya 25 , İzmir'e ise 20 dakikada bir otobüs kalkmaktadır.
Saat 10:00 da Ankara ve İzmir'e otobüs kalkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kadar dakika sonra aynı anda Ankara ve İzmir'e otobüs kalkar ?
A) 50 dakika B) 100 dakika Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 613 doğru , 374 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Hasan usta 150 ve 200 m uzunluğundaki iki kablodan eşit uzunlukta kablo parçaları yapacaktır.
Yapılacak parçaların birisinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 10 m B) 20 m C) 25 m Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 504 doğru , 437 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 👦🎾
Tenis antremanı yapan Bekir'e iki makineden otomatik top atılmaktadır.
Bir makine 30 saniye , diğer makine ise 90 saniyede bir tenis topu atmaktadır.
Saat 10:00 da Bekir'e iki makinede top atmıştır.
Aşağıdakilerden hangi saniye sonra iki makine aynı anda Bekir'e top atar ?
A) 60 sn B) 90 sn Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 534 doğru , 278 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Meryem öğretmenin hazırladığı 125 matematik , 175 Türkçe soru vardır.
Meryem öğretmen hazırladığı bu sorularla aynı sayıda sorular bulunun tek konudan oluşan testler hazırlayacaktır.
Buna göre bir testte kaç tane soru olamaz?
A) 5 B) 10 C) 25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 455 doğru , 322 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru İki musluktan birisi 32 , diğeri ise 48 saniyede bir su damlatmaktadır.
Saat 04:00 da aynı anda su damlatan iki musluk aşağıdakilerden hangi saniye sonra tekrar aynı anda su damlatır?
A) 64 sn B) 96 sn Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 543 doğru , 222 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Fabrikadaki iki büyük depoda 250 L vişne suyu ve 400 L portakal suyu vardır.
Bu meyve suları her kapta tek meyve suyu olmak üzere aynı miktardaki kaplara doldurulmuştur.
Buna göre bir kapta kaç litre meyve suyu olamaz?
A) 25 B) 50 C) 100 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 422 doğru , 370 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.