Parantezli ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ( 10 + 15 ) ÷ 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru ( 9 + 12 ) ÷ 3 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 113 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru ( 19 - 10 ) x 12 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 72 ÷ ( 8 - 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru ( A - 6 ) x 25 = 200 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 272 ÷ ( 29 - A ) = 16 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 103 ÷ ( 44 - 19 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A x ( 16 - 9 ) = 105 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru ( 127 + 128 ) ÷ A = 15 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Ahmet Pazartesi günü 7 sayfa , haftanın kalan 6 gününde ise beşer sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Ahmet'in bu hafta okuduğu sayfa sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (7+5).6 B) 7+5.6 C) 7.5+6 D) 7.(5+6) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 🏃
Zekeriya 5 gün boyunca hergün sabah 2 km ve akşam 4 km koşmuştur.Zekeriya'nın toplam koştuğu mesafeyi hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5+2.4 B) (5+2).4 C) 5.2+4 D) 5.(2+4) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 23 Nisan törenine katılan 90 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.Geriye 1 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 90.(2+1) B) 90.2+1 C) 90+2.1 D) (90+2).1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir market 9 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 14 müşteri yararlanmıştır.Bu 14 müşterinin aldığı toplam şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 9.(2+14) B) 9.2+14 C) 9+2.14 D) (9+2).14 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir market herbirinde 30 yumurta olan kartonlardan sabah 5 karton,öğleden sonra ise 6 karton almıştır.Marketin bugün aldığı yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (30+5).6 B) 30+5.6 C) 30.(5+6) D) 30.5+6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 50 TL si olan Hatice kırtasiyeden 41 TL tutarında kitap geri kalan parası ile de tanesi 3 TL olan kalemler almıştır.Aldığı kalem sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (50-41).3 B) 50-41.3 C) 50-41÷3 D) (50-41)÷3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir kolide her birinin kütlesi 2 kg olan 6 kavanoz ve kavanozların toplam kütlesinden 4 kg daha az un vardır.Kolideki unun kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 2.(6+4) B) 2.6+4 C) 2.6-4 D) 2.(6-4) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Firdevs marketten kilosu 4 TL olan domates ve kilosu domatesin kilosundan 1 TL daha az olan 3 kg salatalık almıştır.Firdevs'in aldığı salatalıkların toplam tutarı kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Süleyman bugün 15 tane Türkçe sorusu çözdü.Bunun dışında herbiri çözdüğü Türkçe sorusundan 4 daha az sorudan oluşan 2 matematik testini bitirdi.
Testlerdeki tüm soruları çözdüğüne göre Süleyman bugün kaç matematik soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 6 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 15 kitap vardır.Diğer rafların herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 7 daha az kitap vardır.
Buna göre ilk rafın dışındaki raflarda toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde onar tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından iki daha az kalem vardır.Bu kırttasiyede 32 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.