Parantezli ifadeler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ( 10 + 15 ) ÷ 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

2. soru ( 9 + 12 ) ÷ 3 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru ( 19 - 10 ) x 12 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru 72 ÷ ( 8 - 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru ( A - 6 ) x 25 = 200 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 272 ÷ ( 29 - A ) = 16 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 103 ÷ ( 44 - 19 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru A x ( 16 - 9 ) = 105 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru ( 127 + 128 ) ÷ A = 15 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru Ahmet Pazartesi günü 7 sayfa , haftanın kalan günlerinde ise beşer sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Ahmet'in bu hafta okuduğu sayfa sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (7+5).6 B) 7+5.6 C) 7.5+6 D) 7.(5+6) Cevabını kontrol et

11. soru 🏃
Zekeriya 5 gün boyunca hergün sabah 2 km ve akşam 4 km koşmuştur.Zekeriya'nın toplam koştuğu mesafeyi hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5+2.4 B) (5+2).4 C) 5.2+4 D) 5.(2+4) Cevabını kontrol et

12. soru 23 Nisan törenine katılan 90 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.Geriye 1 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 90.(2+1) B) 90.2+1 C) 90+2.1 D) (90+2).1 Cevabını kontrol et

13. soru Bir market 9 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 14 müşteri yararlanmıştır.Bu 14 müşterinin aldığı toplam şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 9.(2+14) B) 9.2+14 C) 9+2.14 D) (9+2).14 Cevabını kontrol et

14. soru Bir market herbirinde 30 yumurta olan kartonlardan sabah 5 karton,öğleden sonra ise 6 karton almıştır.Marketin bugün aldığı yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (30+5).6 B) 30+5.6 C) 30.(5+6) D) 30.5+6 Cevabını kontrol et

15. soru 50 TL si olan Hatice kırtasiyeden 41 TL tutarında kitap geri kalan parası ile de tanesi 3 TL olan kalemler almıştır.Aldığı kalem sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (50-41).3 B) 50-41.3 C) 50-41÷3 D) (50-41)÷3 Cevabını kontrol et

16. soru Bir kolide her birinin kütlesi 2 kg olan 6 kavanoz ve kavanozların toplam kütlesinden 4 kg dahaz az un vardır.Kolideki unun kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 2.(6+4) B) 2.6+4 C) 2.6-4 D) 2.(6-4) Cevabını kontrol et

17. soru Bir su deposundaki 60 L suyun yarısı ile herbiri 3 L alan şişeler tamamen doldurulmuştur.Doldurulan şişe sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (30÷2)÷3 B) (30÷3)÷2 C) (60÷2)÷3 D) (60÷3)÷2 Cevabını kontrol et

18. soru Firdevs marketten kilosu 4 TL olan domates ve kilosu domatesin kilosundan 1 TL daha az olan 3 kg salatalık almıştır.Firdevs'in aldığı salatalıkların toplam tutarı kaç TL dir? Cevabını kontrol et

19. soru Süleyman bugün 15 tane Türkçe sorusu çözdü.Bunun dışında herbiri çözdüğü Türkçe sorusundan 4 daha az sorudan oluşan 2 matematik testini bitirdi.
Testlerdeki tüm soruları çözdüğüne göre Süleyman bugün kaç matematik soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et

20. soru 6 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 15 kitap vardır.Diğer rafların herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 7 daha az kitap vardır.
Buna göre ilk rafın dışındaki raflarda toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et

21. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde onar tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından iki daha az kalem vardır.Bu kırttasiyede 32 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.