Rasyonel sayıları karşılaştırma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 1 2 3 -1 -2 -3
Yukarıdaki sayı doğrusundaki üçgenin işaret ettiği sayıdan küçük en büyük tam sayı kaçtır?
A) -2 B) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki sayı doğrusundaki hangi üçgenin işaret ettiği rasyonel sayı daha küçüktür?
A) kırmızı B) yeşil Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru a -4 < -1420
Yukarıdaki eşitlikte a yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır?
A) -2 B) 2 C) -3 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? A) -2,75 B) -1,75 C) -52 D) -32 Cevabını kontrol et

5. soru -3 4 3-8
Yukarıdaki sayılar arasında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret konulabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru -16 5 < a < 9-5 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) -135 B) 19-10 C) 8-5 D) -3010 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru - 4 3 rasyonel sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır? A) -1 B) -2 C) 1 D) 2 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.