Rasyonel sayıları karşılaştırma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru rasyonel sayıları karşılaştırma soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayı doğrusundaki üçgen işaretinin işaret ettiği sayıdan küçük en büyük tam sayı kaçtır?
A) 0 B) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru a 3 < -9-12
Yukarıdaki eşitlikte a yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır?
A) -3 B) 3 C) -2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? A) -2,06 B) -1,6 C) 7-2 D) -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 -7 -56
Yukarıdaki sayılar arasında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret konulabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 4 3 < a < 73 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 139 B) 116 C) 156 D) 209 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru - 22 10 rasyonel sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır? A) -2 B) -3 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru rasyonel sayıları karşılaştırma soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayı doğrusundaki üçgenin işaret ettiği sayıdan küçük en büyük tam sayı kaçtır?
A) -2 B) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru rasyonel sayıları karşılaştırma soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki sayı doğrusundaki hangi üçgenin işaret ettiği rasyonel sayı daha küçüktür?
A) kırmızı B) yeşil Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru a -4 < -1420
Yukarıdaki eşitlikte a yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır?
A) -2 B) 2 C) -3 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? A) -2,75 B) -1,75 C) -52 D) -32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru -3 4 3-8
Yukarıdaki sayılar arasında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret konulabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru -16 5 < a < 9-5 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) -135 B) 19-10 C) 8-5 D) -3010 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru - 4 3 rasyonel sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır? A) -1 B) -2 C) 1 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.