Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Meryem cüzdanındaki paranın 38 ü ile Türkçe , yarısı ile matematik kitabı almıştır.
Matematik kitabı Türkçe kitabından 8 TL daha fazla olduğuna göre Meryem'in cüzdanında kaç TL vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 220 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Meryem pizzanın 14 i , Ayşe ise 26 kadarını yemiştir.
Pizzanın kalan kısmı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 154 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Mağazadaki toplam 140 000 TL tutarındaki ürünlerin 27 elektronik eşyadır.
Elektronik eşyaların 15 ise televizyondur.
Buna göre mağazadaki televizyonların toplam fiyatı kaç TL'dir.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 217 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Pazarcı Hüseyin 264 tane limonun 512 ini sabah satmıştır.
Öğleden sonra ise kalan limonların 67 sını satmıştır.
Pazarcının elinde kaç tane limon kalmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir tepsi böreğin 1824 i her biri tepsinin 112 i kadar büyüklüğünde eş parçalara ayrılmıştır.
Buna göre kaç tane eş parça yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Öğretmeni Davut'a çözmesi gereken bir miktar soru verdi.
Davut o gün soruların 35 i kadar kısmını cevapladı.
Ertesi gün öğretmeni ilk verdiği soru miktarının 45 ü kadar soru daha verdi.
Buna göre Davut'un çözmesi gereken soru miktarı ilk verilen soru miktarına göre ne kadar değişmiştir?
A) 15 i kadar azalmıştır. B) 15 i kadar artmıştır. C) 75 si kadar azalmıştır. D) 75 si kadar artmıştır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 173 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Perşembe günkü hava sıcaklığı Çarşamba günkü hava sıcaklığının 29 si kadar daha sıcaktır.
Cuma günkü hava sıcaklığı ise Çarşamba günkü hava sıcaklığının 19 i kadar daha soğuktur.
Buna göre Perşembe ve Cuma günkü hava sıcaklıkların farkı Çarşamba gününkü hava sıcaklığının ne kadarıdır?
A) 19 B) 39 C) -19 D) -39 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 113 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Hatice'nin bu ay yaptığı harcamaların 25 si yemek , 17 i ise giysi harcamalarıdır.Geri kalan harcamaları ise 640 TL tutarındadır.
Buna göre Hatice bu ay kaç TL harcama yapmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Ömer'e borcu olan Osman Pazartesi günü borcunun 16 i kadar daha borç almıştır.
Cuma günü ise ilk borcunun 34 ü kadar kısmını geri ödemiştir.
Buna göre Osman'ın Ömer'e olan borcu nasıl değişmiştir?
A) 712 si kadar artmış B) 712 si kadar azalmış C) 1112 i kadar azalmış D) 1112 i kadar azalmış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Hüseyin deposu tam dolu olan arabasını sabah kullanmış ve deposundaki benzinin 532 i kadar kısmını tüketmiştir.
Öğleden sonra ise arabasında kalan benzinin 29 si kadarı benzin tüketmiştir.
Buna göre öğleden sonra bir depo benzinin ne kadarı kadar benzin tüketmiştir?
A) 5144 B) 4564 C) 316 D) 741 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.