Rasyonel sayılarla işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 1 2 - 13
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A) -16 B) 16 C) 1 D) -1 Cevabını kontrol et

2. soru (-12) + (-13)
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) -56 B) 56 C) -16 D) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru (-56) + (+34)
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) -1912 B) 1912 C) 112 D) -112 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru (-32) - (-23)
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A) 56 B) -56 C) 136 D) -136 Cevabını kontrol et

5. soru İki rasyonel sayının toplamı ... ise bu iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir.
Yukarıdaki noktalı kısma hangi tam sayı yazılmalıdır?
A) -1 B) 0 C) -1 Cevabını kontrol et

6. soru (+35) - (-12)
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A) 1110 B) -1110 C) 110 D) -110 Cevabını kontrol et

7. soru (-25) . (-32)
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 35 B) -35 C) 57 D) -57 Cevabını kontrol et

8. soru Çarpımları ... olan iki rasyonel sayı çarpma işlemine göre birbirinin tersidir.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere hangi tam sayı yazılmalıdır?
A) -1 B) 0 C) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 1 3 . 25510 - 13 . 22510 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 8 3 x ❓ = 1
Yukarıdaki çarpma işlemindeki soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A) 38 B) -83 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru (-15)2 = ❓
Yukarıdaki eşitlikteki soru işareti yerine hangi rasyonel sayı yazılmalıdır?
A) -125 B) 125 C) -1125 D) 1125 Cevabını kontrol et

12. soru (-34)3 = ❓
Yukarıdaki eşitlikteki soru işareti yerine hangi rasyonel sayı yazılmalıdır?
A) -916 B) 916 C) -2764 D) 2764 Cevabını kontrol et

13. soru (-ab)2 = 81100 olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru 3 5 .(32 - 13) işleminin sonucu kaçtır? A) 710 B) 810 C) 1730 D) 1830 Cevabını kontrol et

15. soru (2 - 13) x (2 + 13) işleminin sonucu kaçtır? A) -359 B) 359 C) -4 D) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru (-25)2 - (+25) işleminin sonucu kaçtır? A) -1425 B) 1425 C) -625 D) 625 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru (-0,0050,01) + (-0,20,005) işleminin sonucu kaçtır? A) - 792 B) - 812 C) - 832 D) - 852 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru 1 + 1 3 2 1 2 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 49 B) 59 C) 109 D) 119 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Pazarcı Hüseyin 350 tane limonun 37'ünü sabah satmıştır.
Öğleden sonra ise kalan limonların 78'sını satmıştır.
Pazarcının elinde kaç tane limon kalmıştır?
Cevabını kontrol et

20. soru Mağazadaki toplam 35 000 TL tutarındaki ürünlerin 35 elektronik eşyadır.
Elektronik eşyaların 27 ise televizyondur.
Buna göre mağazadaki televizyonların toplam fiyatı kaç TL dir.
Cevabını kontrol et

21. soru Cüzdanında 250 TL Meryem kitap almış cüzdanında 200 TL parası kalmıştır.
Buna göre Meryem'in aldığı kitabın fiyatı cüzdanındaki paranın ne kadarıdır?
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 Cevabını kontrol et

22. soru -2 5 1 4 I II III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayının toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
IV nolu kutudaki sayı a10 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru 1 4 -2 3 I II III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayının çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
IV nolu kutudaki sayı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru (+123 )3 = ab olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

25. soru Aynı maaşı alan İsmail maaşının 25 kadarını , İlyas ise yarısını kiraya vermiştir.
İlyas'ın kirası İsmail'in kirasından 300 TL fazla olduğuna göre İlyas'ın maaşı ne kadardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.