Sözel durumdan cebirsel ifade testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çözülen soru sayısının yarısı.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s + 2 B) s - 2 C) 2s D) s2 Soruyu cevapla

2. soru Bakkal bugün 10 kg şeker satmıştır.Bakkaldaki şeker miktarının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ş + 10 B) ş - 10 C) 10ş D) ş10 Soruyu cevapla

3. soru Babasının yaşının 25 eksiği
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) b + 25 B) b - 25 C) 25b D) b25 Soruyu cevapla

4. soru Kızının yaşının 4 katı.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) k + 4 B) k - 4 C) 4.k D) k4 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru Depodaki benzinin altıda birinin 4 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6b+4 B) 4b+6 C) b6+4 D) b4+6 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru Gidilecek yolun iki katının 5 eksiği.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5g - 2 B) 2g - 5 C) g2 - 5 D) g5 - 2 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru Öğretmen sayısının dokuz katının 20 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9ö + 20 B) 20ö + 9 C) ö9 + 20 D) ö20 + 9 Soruyu cevapla

8. soru Aynı büyüklükteki kovalarla Hasan 5 kova , Hüseyin ise 3 kova suyu boş bir su deposuna dökmüşlerdir.Depodaki suyun miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x + 3x B) 5x - 3x C) 5x + 3y D) 5x - 3y Soruyu cevapla

9. soru Diyanetin belirlediği minimum fitre miktarından Bekir 7 fitre , Ömer 2 fitre ve Osman ise 5 fitre kadar parayı bir yetime vermişlerdir.Yetime verilen paranın miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 7f + 2f + 5f B) 7x + 2y + 5z Soruyu cevapla

10. soru Arabası ile Edirne'den Hakkari'ye gidecek olan Zekeriya her saatte aynı miktarda yol almıştır.5 saat sonunda kalan yolun miktarını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) g - 5a B) g + 5g C) g - a5 D) g + a5 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

11. soru Bir sayının 2 eksiğinin beşte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x - 2)5 B) x5 - 2 C) (x - 5)2 D) x2 - 5 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

12. soru Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5.(x - 3) B) 5x - 3 C) 3.(x - 5) D) 3x - 5 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları