Sözel durumdan cebirsel ifade testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çözülen soru sayısının yarısı.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s + 2 B) s - 2 C) 2s D) s2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 382 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bakkal bugün 10 kg şeker satmıştır.Bakkaldaki şeker miktarının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ş + 10 B) ş - 10 C) 10ş D) ş10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 219 doğru , 241 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Babasının yaşının 25 eksiği
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) b + 25 B) b - 25 C) 25b D) b25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 342 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Kızının yaşının 4 katı.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) k + 4 B) k - 4 C) 4.k D) k4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 305 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Depodaki benzinin altıda birinin 4 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6b+4 B) 4b+6 C) b6+4 D) b4+6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 258 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Gidilecek yolun iki katının 5 eksiği.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5g - 2 B) 2g - 5 C) g2 - 5 D) g5 - 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Öğretmen sayısının dokuz katının 20 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9ö + 20 B) 20ö + 9 C) ö9 + 20 D) ö20 + 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 255 doğru , 90 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aynı büyüklükteki kovalarla Hasan 5 kova , Hüseyin ise 3 kova suyu boş bir su deposuna dökmüşlerdir.Depodaki suyun miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x + 3x B) 5x - 3x C) 5x + 3y D) 5x - 3y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 172 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Diyanetin belirlediği minimum fitre miktarından Bekir 7 fitre , Ömer 2 fitre ve Osman ise 5 fitre kadar parayı bir yetime vermişlerdir.Yetime verilen paranın miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 7f + 2f + 5f B) 7x + 2y + 5z Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 206 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Arabası ile Edirne'den Hakkari'ye gidecek olan Zekeriya her saatte aynı miktarda yol almıştır.5 saat sonunda kalan yolun miktarını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) g - 5a B) g + 5g C) g - a5 D) g + a5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir sayının 2 eksiğinin beşte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x - 2)5 B) x5 - 2 C) (x - 5)2 D) x2 - 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 193 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5.(x - 3) B) 5x - 3 C) 3.(x - 5) D) 3x - 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 199 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.