Sütun grafiği

TDK sütunu "alt alta sıralanmış şeyler dizisi" olarak tanımlamıştır.Bir grafikteki miktarlar sütunlarla gösteriliyorsa, o grafik sütun grafiğidir.

Diğer grafik şekilleri olan şekil grafiği veya nesne grafiğinde şekiller dağınıktır.Ama sütun grafiğinde şekil sütun şeklinde olduğundan ( düzgün olduğundan ) bu grafik daha az yer kaplamaktadır.

20 40 60 80 100 DERS NOTU DERSLER Matematik Türkçe Beden 80 60 100

Yanda bir öğrencinin 3 dersinin notlarının sütun grafiğinde gösterimi modellenmiştir.Sütunu anlamanız için şeklin altına yeşil rakamlara notu belitilmiştir.Bu grafiğe göre

  • Matematik notu 80
  • Türkçe notu 60
  • Beden notu 100

Aşağıdaki tablodan 3 dersin notlarını değiştirerek sütunun büyüklüğüne nota göre değişitirebilme imkanınız vardır.Böylelikle sütun grafiğini anlayabilme imkanınız olabilir.

Ders Not
ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları