Sadeleştirme genişletme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Kesirleri sadeleştirmede pay ve payda hangi işlemle sadeleşir? A) Toplama B) Çıkarma C) Çarpma D) Bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2823 doğru , 802 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi 46 kesirine denk bir kesirdir? A) 13 B) 812 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2656 doğru , 782 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru sadeleştirme genişletme soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen soldaki 23 kesri ile sağdaki 69 denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2788 doğru , 402 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru sadeleştirme genişletme soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen soldaki 36 kesri ile sağdaki 12 denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2456 doğru , 552 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tam sayılı kesirleri genişletirken sadece pay ve payda çarpılır.Tam sayı çarpılmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1822 doğru , 925 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Tam sayılı kesirleri bileşik kesire dönüştürerek de genişletme yapılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1679 doğru , 819 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir kesir sadeleştirilirse denk kesir elde edilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1916 doğru , 453 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile bölmeye kesri sadeleştirme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1799 doğru , 459 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Tam sayılı kesirleri sadeleştirirken tam sayı , pay ve paydanın hepsi aynı sayıya bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 965 doğru , 1162 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir kesiri genişletirsek bütündeki miktarı ....
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) Artar B) Azalır C) Değişmez Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 633 doğru , 1477 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a b kesirinde a ve b birer çift sayıdır.Bu yüzden bu kesir kesrin en sade hali değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1219 doğru , 684 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru sadeleştirme genişletme soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1613 doğru , 306 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 9 12 kesrini 3 ile sadeleştirince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1117 doğru , 670 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 18 12 kesrini 6 ile sadeleştirince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1235 doğru , 462 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 6 12 kesri hangi doğal sayı ile sadeleştirilirse 12 kesiri elde edilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1156 doğru , 494 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.