Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Kuralı 10n+22 olan bir örüntünün 15. terimi kaçtır? Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdakilerden hangisi kuralı 2n+1 olan bir örüntünün terimi değildir? A) 9 B) 15 C) 18 D) 23 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru Aşağıdakilerden hangi örüntünün 9. terimi 22 dir? A) 3n-4 B) 3n-5 C) 3n+3 D) 3n+5 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru 2 , 9 , 16 , 23 sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) n+1 B) 2n C) 6n-4 D) 7n-5 Soruyu cevapla

5. soru 5 3 , 83 , 113 , 143 sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) n+53 B) 2n+33 C) 3n+23 D) 4n+13 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru
Hafta 1 2 3 4
Kumbaradaki para 7 13 19 25

Meryem'in hafta sonunda kumbrasında bulunan para miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bir sayı örüntüsü bulunan Meryem'in kumbarasındaki para miktarı ile hafta sayısının örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4n+3 B) 5n+2 C) 6n+1 D) 7n Soruyu cevapla

7. soru
Gün 1 2 3 4
Toplam çözülen soru 15 28 41 54

Nuh aldığı matematik kitabından her gün soru çözmeye başlamıştır.Nuh'un çözdüğü soru ile gün sayısı ilişkisi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bir sayı örüntüsü bulunan toplam çözülen soru ile gün sayısının örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13n+2 B) 14n+1 C) 15n+5 D) 16n-1 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünde toplam çizgi sayısı ile adım sayısı arasındaki örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n+5 B) 4n+4 C) 5n+3 D) 6n+2 Soruyu cevapla

9. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünde daire sayısı ile adım sayısı arasındaki örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n-1 B) 4n-2 C) 5n-3 D) 6n-4 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları