Sayı örüntüsü

Örüntü

TDK örüntüyü "olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi" olarak tanımlar.Matematikte 2 tür örüntü vardır.

  1. Sayı örüntüsü : 2,4,6,8 bir sayı örüntüsüdür.Örüntünün kuralı sıradaki sayının öncesindeki sayıdan 2 fazla olmasıdır.Buna göre 8'den sonra sayı olsaydı olması gerekn sayı 10 olacaktır.
  2. Geometrik örüntü :◯🔺◯🔺◯🔺 Yandaki şekiller bir geometrik örüntüdür.Bu örüntünün kuralı bir çember ve bir üçgen şeklindedir.Örüntüye bir şekil eklenmek istenseydi eklenmesi gereken şekil çember olacaktı.Bunlar hakkındaki bilgi ve örneği Geometrik örüntü sayfasında bulabilirsiniz.

Sayı örüntüsü

Sayıların düzenli bir şekilde değiştiği bir gruptur.Bir sayı grubunun örüntü olabilmesi için sayılar arasında devam eden bir değişim kuralı olması gereklidir.Bu kural bulunursa hangi sayıdan sonra hangi sayının geleceği önceden bilinir.

Sayı örüntüsü kuralı nasıl bulunur.

Sayı örüntülerinde bir sayıdan sonraki sayı bir işlem sonucunda tespit edilir.Bu işlem her sayıda uygulanır ve sonraki sayı bu işlem sonucunda bulunur
Örüntü kuralını bulabilmek için ilk iki sayı ele alınır.Eğer ilk sayı ikinci sayıdan büyükse sayı azalmıştır ve azalma çıkarma işlemi ile olur.Eğer ilk sayı küçükse sayı artmıştır ve artış toplama ile olur.
İşlemi tespit ettikten sonra artış veya azalışın hangi sayı ile olduğunu tespit etmeye çalışılır.Bir işlem bulunursa bu işlem diğer sayılarda uygulanır.Uygulanan sayıdan sonraki sayı bu işlem sonucu ise örüntü kuralı bu işlem olur.

Sayı örüntü kuralı bulma örneği

1 , 5 , 9 , 13 ... örüntü kuralın bulabilmek için ilk önce 1 ve 5 sayıları el alınır.
İkinci sayı ilkinden büyük olduğundan dolayı ilk sayı ile bir sayı toplanmış ve ikinci sayı bulunmuştur.Yani işlem 1 + ? = 5 'dir.Burada ? işareti yerine 4 gelmesi gerekmektedir.Yani sayı 4 ile toplanıp sonraki sayı bulunmuş olabilir.
Bu işlemi 5 için uygularsak 5 + 4 = 9 olacağından 5'ten sonra 9 olmalıdır.5'ten sonra 9 geldiğinden dolayı işleme devam edebilir.
Sıra 3. sayı ile işleme gelir. 9 + 4 işlemi sonucu 13 4.sıradaki sayı olduğundan dolayı bu örüntünün kuralı sayının 4 artmasıdır.

Örnek sayı örüntüleri

  • 2,4,6,8..... Buradaki kural sıradaki sayının öncesindeki sayıdan 2 fazla olmasıdır.Buna göre 8'den sonra gelecek sayı 10 olmalıdır.
  • 1,3,5,7.... Buradaki kural da sıradaki sayının öncesindeki sayıdan 2 fazla olmasıdır.Buna göre 7'den sonra gelecek sayı 9 olmalıdır.
  • 1,4,7,10.... Buradaki kural sıradaki sayının öncesindeki sayıdan 3 fazla olmasıdır.Buna göre 10'dan sonra gelecek sayı 13 olmalıdır.
  • 2,5,8,11.... Buradaki kural da sıradaki sayının öncesindeki sayıdan 3 fazla olmasıdır.Buna göre 11'den sonra gelecek sayı 14 olmalıdır.
ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları