Sayıların bilimsel gösterimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a . 10n şeklindeki bir bilimsel gösterimde |a| en az kaç olabilir? Cevabını kontrol et

2. soru a . 10n şeklindeki bir bilimsel gösterimde |a| = 19 olabilir mi? A) olabilir B) olamaz Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdakilerden hangisi bilimsel gösterimdir? A) 33 . 10-3 B) 33 . 103 C) 3 . 103 D) 0,03 . 1033 Cevabını kontrol et

4. soru 0,00000009 sayısının bilimsel gösterimi a . 10-8 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru Bilimsel gösterimi 7,0056 . 109 olan sayı hangisidir? A) 700 560 000 B) 7 005 600 000 C) 70 056 000 000 D) 700 056 000 000 Cevabını kontrol et

6. soru Bilimsel gösterimi 3,15 . 10-8 olan sayı hangisidir? A) 0,000000315 B) 0,0000000315 C) 0,00000000315 D) 0,000000000315 Cevabını kontrol et

7. soru 57 . 210 işlem sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 . 107 B) 8 . 107 C) 2 . 1010 D) 8 . 1010 Cevabını kontrol et

8. soru 0,00000000882 = 8,820 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -8 B) -9 C) -10 D) -11 Cevabını kontrol et

9. soru 0,00000951 = 9,51 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 Cevabını kontrol et

10. soru 0,0000357 sayısının bilimsel gösterimi a . 10b olduğuna göre a + b kaçtır? A) -8,57 B) -1,43 C) 1,43 D) 8,57 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0