Sayı kümeleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İrrasyonel sayılar kümesi İ ile gösterilir.
  • Her tam sayı bir doğal sayıdır.
  • Rasyonel sayılar sayı doğrusunu tam doldurur.
  • En büyük negatif tam sayı sıfırdır.

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 842 doğru , 7472 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Rakamları birbirinden farklı en büyük üç basamaklı doğal sayı ile yine rakamları birbirinden farklı en küçük iki basamaklı negatif tam sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2123 doğru , 4744 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru a ve b birer doğal sayıdır. a.b = 27 olduğuna göre a + b en fazla kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4375 doğru , 2900 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru a , b ve c birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. 2a + b + 3c = 25 ifadesinde b nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2006 doğru , 4127 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a ve b birer doğal sayıdır. 3x + 5y = 25 olduğuna göre x yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1994 doğru , 3412 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru x ve y bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden kaç tanesi xy şeklinde yazılamaz ?
  • 1445
  • 49
  • 7,9
  • 10,6
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 250 doğru , 1950 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 5125.1975 + 2964 işlemi sonucu tek midir çift midir? A) Tek B) Çift Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3433 doğru , 1663 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayı değildir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3800 doğru , 1839 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının toplamı 85 dir.Bu sayılardan iki tanesi 25 den büyük , üç tanesi ise tek sayı olduğuna göre en büyüğü en çok kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 604 doğru , 2995 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 5 x - 2 ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 499 doğru , 3212 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.