Soru listesi

Çeşitli konulardaki soruların listelendiği ve bunların cevaplarını Kuran-ı Kerim'deki ayet meali Türkçesinden bulmanıza yarayacak sayfa.

Pdf formatında Kuranı Kerim'i yüklemek için tıklayınız

Her şeye kadir kimdir , Her şeyi bilen kimdir , Her şeyi yapan kimdir , Her şeyi işiten kimdir , Her şeyi gören kimdir , Her şeyi yaratan kimdir , Her şeyin Rabbi kimdir , Her şeyi gözeten kimdir , Her şeyi gözetleyen kimdir , Her şeyin hazineleri yanında olan kimdir , Her şeyden haberdar olan kimdir , Her şeyi koruyup kollayan kimdir , Her şeyi idare eden kimdir , Her şeyi konuşturan kimdir , Her şeyi kuşatmış kimdir , Yapılanları kuşatmış kimdir , İlmi herşeyi kuşatmış kimdir , İnsanları kuşatmış kimdir , Her şeye kadir olan kimdir , Ceza verecek kimdir , Her şeye gücü yeten kimdir , Her şeye vekil olan kimdir , Her şeye galip olan kimdir , Her şeye varis olan kimdir , Her şeye hılkatini veren kimdir , Her şeye hakim olan kimdir , Her şeye şahit olan kimdir , Merhameti olan kimdir , Şefkatli olan kimdir , Müttakiler kimdir , Sefihler kimdir , Dalâleti satın alanlar kimdir , Tevbeleri kabul eden kimdir , Yaptıklarımızdan gafil olmayan kimdir , Sözünden caymayacak kimdir , Büyük lütuf sahibi kimdir , Tek dostunuz kimdir , Tek yardımcınız kimdir , Dosdoğru yoldan sapmış kimdir , Tek hüküm sahibi kimdir , Zalim kimdir , Her şeyin sahibi kimdir , Her şeyin boyun eğdiği kimdir , Eşsiz yaratıcı kimdir , Üstün gelen kimdir , Her şeyi yerli yerince yapan kimdir , Alemlerin rabbi kimdir , Her şeyden haberdar kimdir , Hakkı çiğneyen kimdir , Herkesi biraraya getirecek kimdir , Çok esirgeyici kimdir , Çokça bağışlayan kimdir , Çokça esirgeyen kimdir , Esirgeyen kimdir , Kalpleri kulakları mühürlenmiş kimdir , Zarara uğrayan kimdir , Üzüntü çekmeyecek kimdir , Korku duymayacak kimdir , Cehennemlik kimdir , Cennetlik kimdir , Mükafatı olan kimdir , Azapları hafiflemeyecek kimdir , Yardım edilmeyecek kimdir , Allah'ın lanet ettiği kimdir , Gazaba uğrayan kimdir , Yüzlerine bakılmayacak kimdir , Ateş yiyen kimdir , Allah'ın kıyamette konuşmayacağı kimdir , Allah'ın kıyamette temize çıkarmayacağı kimdir , Doğru olan kimdir , Müttaki kimdir , Ateşe dayanıklı olan kimdir , Allah'ın alay ettiği kimdir , Allah'ın kuşattığı kimdir , Allah'ın saptırdığı kimdir , Allah'ın fazlasıyla vereceği kimdir , Allah'ın düşman olduğu kimdir , Allah'ın sevap verdiği kimdir , Allah'ın rahmet ettiği kimdir , Allah'ın beraber olduğu kimdir , Allah'ın andığı kimdir , Allah'ın bağışladığı kimdir , Allah'ın sevmediği kimdir , Allah sevdiği kimdir , Kulluk edilecek kimdir , Şükredilecek kimdir , Nankörlük edilmeyecek kimdir , Teslim olunacak kimdir , Gönülden bağlanılacak kimdir , Düşmanlık yapılmayacak kimdir , Saldırılmayacak kimdir , Azap edilecek kimdir , Mal bırakılacak kimdir , Hamd edilecek kimdir , Tevbeleri kabul edilecek kimdir , Allah'ın yakın olduğu kimdir , Ateşte olacak kimdir , Tevbeleri kabul edilmeyecek kimdir , Medet umulacak kimdir , Cennette olacak kimdir , Korkulacak kimdir , Hali kötü olan kimdir , Ayetleri inkar eden kimdir , Göklerin hükümranı kimdir , Yerin hükümranı kimdir , Nimeti tamamlayacak kimdir , Yardım edecek kimdir , Müjdeliler kimdir , Doğru yolu bulan kimdir , Bağışlanan kimdir , Rahmet olunan kimdir , Lanet edilen kimdir , Göklerin sahibi kimdir , Yerin sahibi kimdir , Sapıklığı satın alan kimdir , Azabı satın alan kimdir , Doğru yola gelebilecekler kimdir , Müjdeli kimdir , Nasibi olmayan kimdir , Nasibi olan kimdir , Sakınılacak olan kimdir , Zengin kimdir , Korku duymayacaklar kimdir , Nasıl yardım istenir , Nasıl doğru yol bulunur , Nasıl Allah'a şükredilir , Nasıl korunulur , Nasıl merhamet kazanılır , Kuran nedir , Kuran okunurken yapılacak nedir , Sakınılacak olan nedir , Şeytanın kafir olma sebebi nedir , Zor görev nedir , Ağır görev nedir , Varılacak kötü yer nedir , Haram kılınan yiyecekler nedir , Azabın sebebi nedir , İyilik nedir , Allah'tan korkanların borcu nedir , Kendimiz için iyi olan nedir , Kafirlerin cezası nedir , Büyük imtihan örneği nedir , Mucize örnekleri nedir , Dua örnekleri nedir , Pişmanlık örnekleri nedir , Sabır örnekleri nedir , Nasıl kurtuluşa erilir , Allah ne yapmıştır , Allah ne yapacaktır , Allah görülebilirmi , Allah izni olmadan zarar gelebilirmi , Allah dilediğinde ne yapar , Allah bizimle konuşurmu , Allah bize özel ayet gönderirmi , Allah insanları nasıl dener , Allah duacının dileğine karşılık verirmi , Allah kolaylık istermi , Allah zorluk istemezmi , Tertemiz eşler nerededir , Hangi günden korkulmalı , Hangi günden sakınılmalı , Kimlere yazıklar olsun , Allah'ın emrettikleri nedir , Müminler neden affetmeli , Dünyada rezillik kimedir , Peygamberimiz neden gönderilmiştir , Doğru yol hangisidir , İnkarcılar faydalanırmı , İnkarcıların yeri neresidir , Gerçek nereden gelir , Sabredenler ne der , Gönüllü iyilik yapılırsa ne olur , İndirilen açık delilleri gizleyenlere ne olur , Hidayet yolunu gizleyenlere ne olur , Meleklerin laneti kimin üzerinedir , İnkar etmişlere ne olur , Kafir ölmüşlere ne olur , Kaç ilah vardır , Allah'ın sınırlarına yaklaşılmalımıdır , Mallar haksız sebeplerle yenebilirmi , İyi davranış nedir , Deliller nelerdir , Haram yiyecekler nelerdir , En hayırlı azık nedir , Ceza örnekleri nedir , Kime ceza verilir , Hangi taraf tutulmalı , Sığınak neresidir , Kurtuluşa ermeyi sağlayacaklar nelerdir , Firdevse varis olacaklar kimlerdir , İnsan nasıl yaratıldı , Başka tanrı olsaydı ne olurdu ,
Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu