Kuran-ı Kerim'de Suçlular kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Suçlular kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 133. sayfasında bulunan,En'am süresinin 55 nolu ayeti
" Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz. "

Kuran-ı Kerim 147. sayfasında bulunan,En'am süresinin 147 nolu ayeti
" Eğer seni yalanlarlarsa de ki: Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber O'nun azabı, suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz. "

Kuran-ı Kerim 154. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 40 nolu ayeti
" Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız! "

Kuran-ı Kerim 209. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 17 nolu ayeti
" Öyleyse kim Allah’a karşı yalan uydurandan veya onun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir! Bilesiniz ki suçlular asla onmazlar! "

Kuran-ı Kerim 213. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 50 nolu ayeti
" De ki: (Ey müşrikler!) Ne dersiniz? Allah’ın azabı size geceleyin veya gündüzün gelirse (ne yaparsınız?). Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar! "

Kuran-ı Kerim 247. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 110 nolu ayeti
" Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. (Fakat) suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez. "

Kuran-ı Kerim 261. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 12 nolu ayeti
" İşte böylece biz onu, (inkârcılığı) suçluların kalplerine sokarız. "

Kuran-ı Kerim 298. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 49 nolu ayeti
" Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. «Vay halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!» Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. "

Kuran-ı Kerim 361. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 31 nolu ayeti
" (Resûlüm!) İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peydâ ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 17 nolu ayeti
" Musa: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 446. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 34 nolu ayeti
" İşte biz, suçlulara böyle yaparız. "

Kuran-ı Kerim 494. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 74,75 nolu ayeti
" Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. "

Kuran-ı Kerim 529. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 47 nolu ayeti
" Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 43 nolu ayeti
" İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. "

Kuran-ı Kerim 579. sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 18 nolu ayeti
" İşte biz suçlulara böyle yaparız! "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.