Sütun grafiği

Not: Aşağıdaki bazı şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

TDK sütunu "alt alta sıralanmış şeyler dizisi" olarak tanımlamıştır.

Bir grafikteki miktarlar çubuklarla ( sütunlarla ) gösteriliyorsa, o grafik sütun grafiğidir.

Diğer grafik şekilleri olan şekil grafiği veya nesne grafiğinde şekiller dağınıktır.Ama sütun grafiğinde şekil sütun şeklinde olduğundan ( düzgün olduğundan ) bu grafik daha az yer kaplamaktadır.

Yatay ve dikey olmak üzere iki çeşit sütun grafiği vardır.

Soru

Grafik : Öğrencilerin doğru cevap sayısı
4.sınıf yatay sütun grafiği resmi
Dört öğrencinin matematik sınavındaki doğru cevap sayıları yukarıdaki yatay sütun grafiğindeki gibidir.
Grafiğe göre en fazla doğru cevabı olan en az doğru cevabı olandan kaç soru daha fazla doğru cevap vermiştir?

Çözümü
  • 40 soru ile en fazla doğru cevabı olan Elif'dir.
  • 15 soru ile en az doğru cevabı olan Ayşe'dir.
  • 40 - 15 işlemi ile cevap 25 soru olarak bulunur.
Soru

Grafik : Günlük koşulan mesafeler
4.sınıf dikey sütun grafiği resmi
Nuh'un bu hafta koştuğu mesafelere ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Grafiğe göre en fazla koşulan günde en az koşulan günden kaç km daha fazla koşulmuştur?

Çözümü
  • 21 km ile en fazla Cuma günü koşulmuştur.
  • 12 km ile en aza Perşembe günü koşulmuştur.
  • 21 - 12 işlemi ile cevap 9 km olarak bulunur.

İnteraktif dikey sütun grafiği

Bir öğrencinin 3 dersinin notlarına ait sıklık tablosu ve dikey sütun grafiği aşağıdaki gibidir.

Ders Not
Matematik 80
Türkçe 60
Beden 100

20 40 60 80 100 Ders notu DERSLER Matematik Türkçe Beden 80 60 100
Ders Not

Grafiğin altındaki tablodan ders ve notlarını değiştirip sütunları değiştirebilirsiniz.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.