Sütun grafiği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru sütun grafiği soruları 11. sorusunun resmi
Ahmet'in bu hafta dört günde okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre Ahmet'in Cuma günü okuduğu sayfa sayısı Perşembe günü okuduğu sayfa sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 591 doğru , 383 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru sütun grafiği soruları 5. sorusunun resmi
Koşu yarışmalarına hazırlanan Ömer'in bu hafta koştuğu mesafelere ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre Ömer Salı günü Cuma gününe göre kaç kilometre daha az koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 713 doğru , 441 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru sütun grafiği soruları 1. sorusunun resmi
Dört arkadaşın matematik sınavından aldıkları notlara ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Elif'in notu Hacer'in notundan ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1008 doğru , 593 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru sütun grafiği soruları 19. sorusunun resmi
Bir şirkette çalışan dört şoförün kullandığı arabaların kilometre saatlerine sabah ve akşam bakılmış ve elde edilen verilerle yukarıdaki dikey sütun grafiğini yapılmıştır.
Bu sütun grafiğine göre en fazla araba kullanan şoförün kullandığı mesafe en az araba kullan şoförün kullandığı mesafeden kaç km fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 441 doğru , 236 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru sütun grafiği soruları 20. sorusunun resmi
Okulda öğrencilerin istedikleri meslek ile alakalı bir anket yapılmış ve toplanan verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiği yapılmıştır.
Okulda 510 öğrenci olduğuna ankete katılmayan öğrenci sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 217 doğru , 409 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru sütun grafiği soruları 2. sorusunun resmi
Son dört günde markette yapılan satışa ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Perşembe günü Çarşamba gününe göre ne kadar fazla satış yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 557 doğru , 725 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru sütun grafiği soruları 3. sorusunun resmi
Bir çiftlikte son dört günde ineklerden sağılan sütlerin miktarları ile alakalı yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre son dört günde kaç litre süt sağılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 459 doğru , 467 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru sütun grafiği soruları 14. sorusunun resmi
4.sınıfa giden Firdevs'in kumbarasına aylık attığı paraya ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Firdevs'in en fazla para attığı ayda atılan para miktarı en az para atılan ayda atılan para miktarından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 257 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru sütun grafiği soruları 15. sorusunun resmi
Bir mağazada bir ayda satılan ürün adetlerine ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre mağazada en fazla satılan ürünün satış adeti en az satılan ürünün satış adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 272 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru sütun grafiği soruları 4. sorusunun resmi
Bünyamin'in son dört yılda verdiği zekat miktarı ile alakalı yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Bünyamin 2015 ve 2016 yıllarında toplam kaç TL zekat vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 445 doğru , 274 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru sütun grafiği soruları 6. sorusunun resmi
Davut'un son dört günde araba kullandığı mesafeyi gösteren yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Davut Perşembe günü Pazar gününe göre kaç kilometre daha az araba kullanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 382 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru sütun grafiği soruları 13. sorusunun resmi
Balıkçı İsa'nın aylık tuttuğu balık kütlesine ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre İsa'nın en fazla balık tutuğu ayda tutulan balık kütlesi en az balık tutulan ayda tutulan balık kütlesinden kaç kg fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 250 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru sütun grafiği soruları 16. sorusunun resmi
Bahçesine bir fidan diken Musa fidanın boyunu her ay ölçmüş ve elde ettiği verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiğini yapmıştır.
Bu grafiğe göre fidanın Kasım ayındaki boyu Eylül ayındaki boyundan kaç santimetre daha uzundur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 217 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru sütun grafiği soruları 7. sorusunun resmi
Son dört ayda demircide satılan aylık demir kütlesine ait yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Sütun grafiğine göre demirci Eylül ayında Temmuz ayına göre kaç ton daha az demir satmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 344 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru sütun grafiği soruları 8. sorusunun resmi
Bir okuldaki 4. sınıflarda bulunan öğrenci sayısına ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 4D sınıfındaki öğrenci sayısı 4C sınıfındaki öğrenci sayısından ne kadar azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 375 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru sütun grafiği soruları 12. sorusunun resmi
Dört arkadaşın bugün çözdüğü sorulara ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Zeynep'in çözdüğü soru sayısı Elif'in çözdüğü soru sayısından ne kadar azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 254 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru sütun grafiği soruları 17. sorusunun resmi
Kitaplığındaki kitapları sayan ve onları türlerine göre gruplayan Davut elde ettiği verilerle yukarıdaki dikey sütun grafiğini yapmıştır.
Bu sütun grafiğine göre kitaplıktaki en fazla kitap türünün adeti en az olan kitap türünün adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru sütun grafiği soruları 9. sorusunun resmi
Son dört yılda tarladan toplanan kayısıların yıllık kütlesine ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 2017 yılında 2015 yılına göre kaç kg daha fazla kayısı toplanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 269 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru sütun grafiği soruları 10. sorusunun resmi
Beş vakit namazın kılınması için geçen yaklaşık sürelere ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre ikindi namazı yatsı namazından kaç dakika daha kısa sürmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 278 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru sütun grafiği soruları 18. sorusunun resmi
4. sınıfa giden İbrahim ders notlarındaki verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiğini yapmıştır.
Bu grafiğe göre İbrahim'in en başarılı olduğu ders notu en başarısız olduğu ders notunda ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 230 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.