Tablolu orantı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Kişi sayısı Taşıma süresi
(dk)
1 48
2 24
3 16
4 12

2 ton kömürün her biri aynı hızda çalışan farklı sayıdaki kişilerle taşınmasında taşıma süresini gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre taşıyan kişi sayısı ile işin bitirilme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

2. soru
Alınan Yol Tüketilen Benzin
420 km 30 L
280 km 20 L
560 km 40 L

Bir şirkete ait araçların son üç günde aldıkları yol ile tükettikleri benzin miktarları yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

3. soru
Saat Yol
2 190 km
5 450 km
4 400 km

Adem'in son üç günde arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman ile yol arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

4. soru
Fiyatı Satış adedi
600 TL 400
800 TL 300
400 TL 600

Bir mağazanın bu ayda sattığı cep telefonların fiyatı ve adedi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre fiyat ile adet oranları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru
Kardeş sayısı Bir kardeşe düşen pay
(TL)
1 120 000
2 60 000
3 40 000
? 20 000

Bir mirasın kardeş sayısına göre paylaştırılmasına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre kardeş sayısı kaç olunca her bir kardeş 20 000 TL mirastan pay almaktadır?
Cevabını kontrol et

6. soru
Alınan Yol
(x)
Tüketilen Benzin
(y)
Doğrusal ilişki
44 km 12 L 44'ün 311
66 km 18 L 66'nın 311
77 km 21 L 77'nin 311

Yukarıdaki tabloda bir arabanın aldığı yol ve tükettiği benzin miktarının tablosu vardır.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında kurulucak denklem nedir?
A) y=3x11 B) y=11x3 C) y=3x+11 D) y=11x+3 Cevabını kontrol et

7. soru
Kar
(x)
Satış miktarı
(y)
Doğrusal ilişki
100 TL 900 TL 100'ün 9 katı
150 TL 1450 TL 150'nin 9 katı
200 TL 1800 TL 200'ün 9 katı

Yukarıdaki tabloda bir mağazanın belli bir kâr elde edebilmek için yapması gereken satış miktarının tablosu vardır.
Bu tabloya göre kâr ile satım miktarı arasında kurulucak denklem nedir?
A) y=x9 B) y=9x C) y=x+9 D) y=x-9 Cevabını kontrol et

8. soru
Günlük çözülen soru Sınavdaki yanlış sayısı
10 24
20 12
30 8
? 3

TEOG sınavına girenlerin günlük çözdüğü soru ve TEOG sınavındaki yanlış miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre sınavda 3 yanlış yapanlar günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et

9. soru
Tüketilen su
(TL)
Kişi sayısı
17 TL 1 kişi
34 TL 2 kişi
51 TL 3 kişi

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Doğru orantılı olan tüketilen su ve kişi sayısının doğru orantı sabiti kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru
Bilet fiyatı
(TL)
İzleyici sayısı
5 600
10 300
15 200
20 150

Bir sinemada değişik bilet fiyatlarındaki izleyici sayına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre bilet fiyatı ile izleyici sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

11. soru
Boyacı sayısı Bitme süresi
(gün)
2 30
3 20
4 15
? 10

Büyük bir binanın aynı hızda çalışan farklı sayılarda boyacı ile boyanma zamanını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre işin bitme süresi 10 gün iken kaç tane boyacı çalışmıştır?
Cevabını kontrol et

12. soru
Şişe hacmi
(mL)
Şişe adedi
250 1200
500 600
750 400
1000 300

Bir süt fabrikasında üretilen sütler her gün tek çeşit şişeye konulmaktadır.
Son dört günde sütlerin konulduğu şişe hacmi ile şişe sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre şişe hacmi ile doldurulan şişe sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

13. soru
Ağacın boyu
(m)
Meyve miktarı
(kg)
1,2 ?
2,4 100
3,6 150

Ağaç boyları ile verdikleri meyve miktarı arasında doğru orantı vardır.
Buna göre boyu 1,2 metre olan ağaç kaç kg meyve vermiştir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.