Kuran-ı Kerim'de Takvâ kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Takvâ kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 31. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 197 nolu ayeti
" Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvâdır. Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının. "

Kuran-ı Kerim 38. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 237 nolu ayeti
" Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikâh bağı elinde bulunanın (velinin) vazgeçmesi hali müstesna, affetmeniz (mehirden vazgeçmeniz), takvâya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür. "

Kuran-ı Kerim 51. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 15 nolu ayeti
" (Resûlüm!) De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takvâ sahipleri için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, ebediyyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin üstünde) Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. "

Kuran-ı Kerim 64. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 115 nolu ayeti
" Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah, takvâ sahiplerini çok iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 67. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 133 nolu ayeti
" Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun! "

Kuran-ı Kerim 67. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 134 nolu ayeti
" O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. "

Kuran-ı Kerim 67. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 138 nolu ayeti
" Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. "

Kuran-ı Kerim 72. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 172 nolu ayeti
" Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına uyanlar (özellikle) bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takvâ sahibi olanlar için pek büyük bir mükâfat vardır. "

Kuran-ı Kerim 73. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 179 nolu ayeti
" Allah, müminleri (şu) bulunduğunuz durumda bırakacak değildir; sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah, size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini ayırdeder. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder, takvâ sahibi olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır. "

Kuran-ı Kerim 74. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 186 nolu ayeti
" Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, (yapılacak) işlerin en değerlisidir. "

Kuran-ı Kerim 111. sayfasında bulunan,Maide süresinin 27 nolu ayeti
" Onlara, Âdem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), «Andolsun seni öldüreceğim» dedi. Diğeri de «Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder» dedi (ve ekledi:) "

Kuran-ı Kerim 152. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 26 nolu ayeti
" Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi). "

Kuran-ı Kerim 180. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 34 nolu ayeti
" Onlar Mescid-i Haram'ın mütevellîleri olmadıkları halde (müminleri) oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek? Oranın mütevellîleri takvâ sahiplerinden başkaları değildir. Fakat onların çoğu bunu bilmez. "

Kuran-ı Kerim 193. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 44 nolu ayeti
" Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla canlarıyla savaşmaktan (geri kalmak için) senden izin istemezler. Allah takvâ sahiplerini pek iyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 203. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 108 nolu ayeti
" Onun içinde asla namaz kılma! İlk günden takvâ üzerine kurulan mescit (Kuba Mescidi) içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. "

Kuran-ı Kerim 215. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 63 nolu ayeti
" Onlar,iman edip de takvâya ermiş olanlardır. "

Kuran-ı Kerim 263. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 45 nolu ayeti
" (Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan) takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. "

Kuran-ı Kerim 269. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 30 nolu ayeti
" (Kötülüklerden) sakınanlara: Rabbiniz ne indirdi? denildiğinde, «Hayır (indirdi)» derler. Bu dünyada güzel davrananlara, güzel mükâfat vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir! "

Kuran-ı Kerim 269. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 31 nolu ayeti
" (O yurt,) girecekleri, zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takvâ sahiplerini böyle mükâfatlandırır. "

Kuran-ı Kerim 308. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 63 nolu ayeti
" Kullarımızdan, takvâ sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. "

Kuran-ı Kerim 320. sayfasında bulunan,Taha süresinin 132 nolu ayeti
" Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir. "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 48 nolu ayeti
" Andolsun biz, Musa ve Harun'a, takvâ sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve Furkan'ı verdik. "

Kuran-ı Kerim 335. sayfasında bulunan,Hac süresinin 32 nolu ayeti
" Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır. "

Kuran-ı Kerim 335. sayfasında bulunan,Hac süresinin 37 nolu ayeti
" Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele! "

Kuran-ı Kerim 353. sayfasında bulunan,Nur süresinin 34 nolu ayeti
" Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. "

Kuran-ı Kerim 360. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 15 nolu ayeti
" De ki: Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sahiplerine vâdedilen ebedilik cenneti mi? Orası, onlar için bir mükâfat ve (huzura kavuşacakları) bir varış yeridir. "

Kuran-ı Kerim 365. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 74 nolu ayeti
" (Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler. "

Kuran-ı Kerim 370. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 90 nolu ayeti
" (O gün) cennet, takvâ sahiplerine yaklaştırılır. "

Kuran-ı Kerim 394. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 83 nolu ayeti
" İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sahiplerinindir. "

Kuran-ı Kerim 464. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 61 nolu ayeti
" Allah, takvâ sahiplerini esenliğe kavuşturup kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. "

Kuran-ı Kerim 499. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 19 nolu ayeti
" Çünkü onlar, Allah'a karşı sana hiçbir fayda vermezler. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır; Allah da takvâ sahiplerinin dostudur. "

Kuran-ı Kerim 513. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 26 nolu ayeti
" O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi, onların takvâ sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. "

Kuran-ı Kerim 514. sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 3 nolu ayeti
" Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takvâ ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. "

Kuran-ı Kerim 518. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 31 nolu ayeti
" Cennet de takvâ sahiplerine yaklaştırılır; (onlardan) uzakta olmayacaktır. "

Kuran-ı Kerim 542. sayfasında bulunan,Mücadele süresinin 9 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı, düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvâyı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. "

Kuran-ı Kerim 564. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 34 nolu ayeti
" Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. "

Kuran-ı Kerim 567. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 48 nolu ayeti
" Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür. "

Kuran-ı Kerim 580. sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 41,42 nolu ayeti
" Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 582. sayfasında bulunan,Nebe süresinin 31,32,33,34 nolu ayeti
" Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. "

Kuran-ı Kerim 597. sayfasında bulunan,Alak süresinin 11,12 nolu ayeti
" Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa! "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.