Tam kare doğal sayı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Tam kare bir doğal sayı asal sayı olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Tam kare doğal sayı olan bir sayının karekökü pozitif veya negatif bir tam sayı olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru 714 doğal sayısı tam kare bir sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 33 doğal sayısı tam kare bir sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru En büyük iki basamaklı tam kare doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru Karesi 4 olan doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdakilerden hangisi tam kare doğal sayı değildir? A) 64 B) 80 C) 100 D) 121 Cevabını kontrol et

8. soru a2=49 , b2=64 ise a-b işleminin sonucu en az kaç olabilir? A) -15 B) -1 C) 1 D) 15 Cevabını kontrol et

9. soru Alanı 169 m2 olan kare şeklinde bir odanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et

10. soru ( x-5 ) sayısının karekökü 9 ise x kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0