Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a ve b doğal sayı olmak üzere
a < 5 < b olduğuna göre b yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 6 ve 7 sayıları arasında değildir? A) 35 B) 39 C) 40 D) 45 Cevabını kontrol et

3. soru 6 < a < 7 olduğuna göre a yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et

4. soru 19 sayısına en yakın doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 10 10,5 11 11,5 12 A Yukarıdaki sayı doğrusunda bulunan A noktası aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi olabilir? A) 122 B) 124 C) 126 D) 128 Cevabını kontrol et

6. soru 23 ile 82 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? Cevabını kontrol et

7. soru a b 273 Yukarıdaki sayı doğrusunda a ve b noktaları ardışık olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0