Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a ve b doğal sayı olmak üzere
a < 5 < b olduğuna göre b yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
Soruyu cevapla

2. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 6 ve 7 sayıları arasında değildir? A) 35 B) 39 C) 40 D) 45 Soruyu cevapla

3. soru 6 < a < 7 olduğuna göre a yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir? Soruyu cevapla

4. soru 19 sayısına en yakın doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 10 10,5 11 11,5 12 A Yukarıdaki sayı doğrusunda bulunan A noktası aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi olabilir? A) 122 B) 124 C) 126 D) 128 Soruyu cevapla

6. soru 23 ile 82 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? Soruyu cevapla

7. soru a b 273 Yukarıdaki sayı doğrusunda a ve b noktaları ardışık olduğuna göre a + b kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları