Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a ve b doğal sayı olmak üzere
a < 8 < b olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 206 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 4 ve 5 sayıları arasında değildir? A) 17 B) 18 C) 24 D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 212 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 21 sayısına en yakın doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 151 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 4 < a < 5 olduğuna göre a yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 60 ile 120 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a b 180 Yukarıdaki sayı doğrusunda a ve b noktaları ardışık olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 10 10,5 11 11,5 12 A Yukarıdaki sayı doğrusunda bulunan A noktası aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi olabilir? A) 108 B) 112 C) 114 D) 118 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 90 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.