Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a ve b doğal sayı olmak üzere
a < 8 < b olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 333 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 4 ve 5 sayıları arasında değildir? A) 17 B) 18 C) 24 D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 356 doğru , 199 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 21 sayısına en yakın doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 215 doğru , 250 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 4 < a < 5 olduğuna göre a yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 176 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 60 ile 120 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 116 doğru , 211 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a b 180 Yukarıdaki sayı doğrusunda a ve b noktaları ardışık olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 146 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 10 10,5 11 11,5 12 A Yukarıdaki sayı doğrusunda bulunan A noktası aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi olabilir? A) 108 B) 112 C) 114 D) 118 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 161 doğru , 145 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.